อ.ปิง
วิชาที่สอน: ภาษาไทย, สังคม
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาบริหารงานบุคคล
ดูรายละเอียด
พี่มอลลี่
วิชาที่สอน: ภาษาไทย, ภาษาบาลี
- ที่ 2 ประเทศ PAT 7.6 วิชาความถนัดทางภาษาบาลี (ปี 2557)
- จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
- อักษรศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกวิชาภาษาไทย
โทวิชาภาษาบาลี - สันสกฤต
- ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตรต่อเนื่อง) คณะอักษรศาสตร์ (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดูรายละเอียด
ครูพี่ลูกกอล์ฟ : คณาธิป สุนทรรักษ์ (ครูลูกกอล์ฟ)
วิชาที่สอน: ภาษาอังกฤษ
ที่สถาบัน Angkriz ของเรานั้น เราเน้นการสอนที่เป็นธรรมชาติ เพื่อให้นักเรียน ทำข้อสอบได้ แต่ไม่ทิ้งการสื่อสาร
ดูรายละเอียด
พี่เก่ง : ธนัชนันท์ บุรกรณ์ (อ.เก่ง)
วิชาที่สอน: เคมี
-จบมัธยมศึกษา ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช
-จบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเคมี แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-จบปริญญาโท คณะวิศวกรรมเคมี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จบปีครึ่ง)
ผลงานที่โดดเด่น
1. ช่วยให้เด็กหลายๆ คน ได้ทำความฝันของตัวเองได้สำเร็จ
2. ทำให้เด็กที่ไม่เข้าใจเคมี กลายเป็นรักเคมีสุดๆ
3. เปลี่ยนเด็กที่ติดเกมส์ ให้ได้เรียนในคณะและมหาลัยที่ดี
4. สอนให้เด็กๆ มีระบบความคิดในการเรียนและการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง
สิ่งที่อยากบอก
เด็กๆ จ.อุบล ไม่ได้เรียนเยอะจนไม่มีเวลา แต่ก็สามารถได้คะแนนเคมี 9 วิชาสามัญ ในระดับที่น่าพอใจ (60 …70…80…86 คะแนน) พี่เชื่อว่า ถ้าเราได้ปรับระบบความคิดที่ถูกต้องแล้ว การได้คะแนนเคมีในระดับสูงๆ ก็ไม่ใช่เรื่องยาก
ดูรายละเอียด
พี่หมอเจ : เรืออากาศตรีนายแพทย์ธีรวุฒิ อังควรพานิช
วิชาที่สอน: สังคม
วิชาที่สอน : สังคมศึกษา ม.ต้น และ ก.พ. พาร์ทเชาวน์คำนวณ
- ที่ 1 ประเทศ สังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ 90 คะแนน
- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปัจจุบัน แพทย์ประจำกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
- พ.ศ. 2563 - 2564 แพทย์ช่วยสอน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รางวัลชมเชยประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1,2,3
- รางวัลชมเชยเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1,2
ดูรายละเอียด
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×