อ.ปิง
วิชาที่สอน: ภาษาไทย ม.ปลาย, สังคม ม.ปลาย, ก.พ. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี, TGAT
ดูรายละเอียด
พี่มอลลี่
วิชาที่สอน: ภาษาไทย ม.ต้น, ภาษาบาลี
ดูรายละเอียด
พี่เก่ง : ธนัชนันท์ บุรกรณ์
วิชาที่สอน: เคมี
ดูรายละเอียด
พี่หมอเจ : เรืออากาศโทนายแพทย์ธีรวุฒิ อังควรพานิช
วิชาที่สอน: สังคม ม.ต้น, ก.พ. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (เชาวน์), การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (คำนวณ)
ดูรายละเอียด
พี่แบงค์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์ SAT MATH

ดูรายละเอียด
ครูพี่ลูกกอล์ฟ : คณาธิป สุนทรรักษ์
วิชาที่สอน: ภาษาอังกฤษ, ก.พ. ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบข้าราชการ
ดูรายละเอียด
ครูหมอโฟล์ค : แพทย์จีนเจษฎากร คูชลธารา
วิชาที่สอน: ภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียด
พี่บูม
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์ ม.ต้น
ดูรายละเอียด
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×