อ.ปิง
วิชาที่สอน: ภาษาไทย ม.ปลาย, สังคม ม.ปลาย, ก.พ. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี, TGAT
 • ปริญญาตรี

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาบริหารงานบุคคล

 • ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ

  ผู้สอนวิชาภาษาไทย - สังคม ของสถาบัน DA’VANCE

  อดีตอาจารย์ประจำพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี

  อาจารย์พิเศษระดับมัธยมปลายทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ • รางวัล

  "Oh! My Hero" ผู้ใหญ่ใจดีต้นแบบเยาวชน

  ที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม จัดโดยเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ

  Youth for The Next Step

 • Pocket Book
  • จากกระดานสู่กระดาษ By A'Ping
  • ร้อยข้อสอบใส่กรอบหนังสือ
  • คือเรื่องมีอยู่ว่า
  • หนังสือชุด The Answer of Love
 • งานเขียนตำรา
  • ตำราชุดไทย ม.4 ม.5 ม.6 และ Intensive
  • ตำราชุดสังคม ม.4 ม.5 ม.6 และ Intensive
  • หนังสือเรียนชุด ไทย - สังคม คอร์ส Turbo
  • หนังสือเรียน THAI GO GAT
  • คู่มือภาษาไทย Mini Thai - Book
  • หนังสือข้อสอบภาษาไทย A-Level
  • หนังสือข้อสอบสังคม A-Level
  • หนังสือเฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยไทย และ สังคม 11 ครั้งล่าสุด (Best Seller)
  • คลังข้อสอบไทย และ คลังข้อสอบสังคม ซึ่งจุด้วยข้อสอบรุ่น พ.ศ. 2536-2543 พร้อมเฉลยที่เข้าใจง่าย
  • หนังสือแนวข้อสอบ GAT เชื่อมโยง พร้อมรูปภาพ และคำเฉลย
  • หนังสือข้อสอบและเฉลยไทย + สังคม O-NET
  • ข้อสอบ GAT ส่วนวิเคราะห์พร้อมเฉลย ย้อนหลังตั้งแต่ มีนาคม 2552
  • หนังสือสะกดคำไทย
  • หนังสือแนวข้อสอบสำนวนไทย
  • หนังสือเฉลยข้อสอบ Entrance แผนกศิลป์ สำนักพิมพ์ science center
  • หนังสือสรุปย่อ ไทยและสังคม แนวสามัญ 1
  • หนังสือคลังข้อสอบภาษาไทยการอ่านจับประเด็น
 • คอลัมนิสต์
  • คอลัมนิสต์ประจำนิตยสาร "seen"
  • คอลัมนิสต์ประจำนิตยสาร SCG Delight "คอลัมน์ Thai Zone"
 • ผลงานบรรยายด้านวิชาการ
  • Roadshow ติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัยตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย
  • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ในการเสวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ภาษาไทย...ความภูมิใจของแผ่นดิน" จังหวัด เชียงใหม่ หาดใหญ่ กรุงเทพฯ
  • อบรมเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 12 เรื่อง "วาทะดีลดความขัดแย้ง"
  • ผู้นำการเสวนาในงาน University Fair 2005 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสาขาภาษาไทยและสังคมศึกษา ในการประชุมวิชาการเรื่อง "นานาทัศนะ ต่อพัฒนาการ ของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย จากอดีตสู่ความหวังแห่งอนาคต" จัดโดยทบวงมหาวิทยาลัย
  • ผู้นำการเสวนาเรื่อง "เทคนิคการสอนเพื่อการพัฒนาต้นกล้าสังคม" จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
  • วิทยากรงานวันรพี ปี 2556 กับการเสวนาภายใต้หัวข้อ "การศึกษาไทยไปตายเอาดาบหน้า?"
  • เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“การพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเอกชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
  • วิทยากรบรรยายเรื่อง "กลยุทธ์ในการเรียนและทำข้อสอบภาษาไทยและสังคมให้ได้คะแนนดี " ในงานนิทรรศการ 
   "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา" ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โครงการ NU Play ground มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
  • อาจารย์พิเศษ รายการเสริมความรู้สู่มหาวิทยาลัย (รินน้ำใจให้น้องชาวใต้) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 3 จังหวัดชายแดน
   ภาคใต้ จัดโดยสำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
  • วิทยากรกิจกรรมเพื่อสังคมและเยาวชน “ปฏิบัติการถ่ายทอดเคล็ดวิชา จากยอดฝีมือแห่งยุทธจักร” จัดโดย บริษัท เอเชียไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(PCT)
  • Road Show 10 โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร ในโครงการ "ภาษาสนุก…ภาษาไทย By อ.ปิง" จัดโดยนิตยสาร SEEN
  • ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการโฆษกดาวรุ่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง Young Generation CIB Spokesperson  

    

    

 • ผลงานการออกข้อสอบ
  • เป็นผู้ออกข้อสอบสนามสอบจำลอง TCASter Mock Exam ร่วมกับ OnDemand
  • เป็นผู้ออกข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทยและสังคม ของ Dek-D.com
 • ผลงานพิธีกร
  • พิธีกรรายการ คำไทยไม่ต้องใส่ชูรส ออกอากาศทาง ไอทีวี
  • พิธีกรรายการ IQ Show ออกอากาศทาง ททบ.5
  • รับเชิญไปเป็นโฆษกงานฟุตบอลประเพณีบอลธรรมศาสตร์ และ จุฬาฯ ครั้งที่ 73
  • พิธีกรรายการ Meสติ คู่กับ พี่กิ๊ก มยุริญ รายการธรรมะ
 • รายการโทรทัศน์
  • Commentator รายการ ม.ปลายสายเก่ง ออกอากาศทุกวันอาทิตย์  ทางช่อง ไทยรัฐTV
  • วิทยากรประจำรายการเวทีคนเก่ง ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี และทาง ETV
  • แขกรับเชิญในรายการ THE STANDARD Daily ช่องทาง Facebook Live, Twitter Live และ YouTube Live
  • แขกรับเชิญในรายการ CONNEXT ED TALK ช่อง True4U/PSI ช่อง 24
  • แขกรับเชิญ รายการเท่งโหน่งวิทยาคม Workpoint TV ช่อง 23
  • แขกรับเชิญ รายการซุปตาร์ท้า ox ช่อง one31
  • วิทยากรรับเชิญพิเศษรายการ เวลาท้าเซียน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
  • รายการการศึกษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ออกอากาศทาง ETV
  • วิทยากรช่วง "ภาษาไทยวัย school" ในรายการ U School ทาง UBC
  • แขกรับเชิญ รายการน้ำผึ้งพระจันทร์
  • แขกรับเชิญ รายการเดลินิวส์ทีวี ตีข่าวแตก
  • แขกรับเชิญ รายการนักคิดพิชิตคนเก่ง
  • แขกรับเชิญ รายการถกไม่เถียง
  • แขกรับเชิญ รายการ The Standard Daily
  • แขกรับเชิญ รายการ GoodDau Podcast ช่อง  Youtube
 • ผลงานด้านการตัดสิน
  • กรรมการตัดสินการประกวดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
  • กรรมการตัดสินโต้วาทีรายการ The Arena Thailand Season 2
  • กรรมการตัดสินโต้วาทีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
  • กรรมการตัดสินโต้วาทีโรงเรียนวชิราวุธ
  • กรรมการตัดสินโต้วาที ประเพณีน้องใหม่ ครั้งที่ 37 ”ศึกแห่งวาทะ ศิลปะแห่งวาจา” รอบชิงชนะเลิศ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ณ.ห้องสัมมนา A3-301
  • กรรมการตัดสินประกวด “คุณนพมาศ” ภายใต้เเนวคิด The in-sexists งานลอยกระทง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

   

   

 • ผลงานด้านอื่น ๆ
  • Talk Show ดวลไมค์ในฝันเป็นจริง ที่ภัทราวดีเธียเตอร์
  • นักแสดงรับเชิญภาพยนตร์เรื่อง "เจ้าสาวผัดไทย"
  • นักแสดงรับเชิญละครเรื่อง "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์"
  • แขกรับเชิญในรายการทีวีและงาน Event ต่างๆ มากมาย
  • กลอนต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 • กรุงเทพฯ
  • อัสสัมชัญธนบุรี
  • อัสสัมชัญบางรัก
  • กรุงเทพคริสเตียน
  • เซนต์คาเบรียล
  • มาแตร์เดอีวิทยาลัย
  • เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
  • เซนต์โยเซฟบางนา
  • อัสสัมชัญคอนแวนต์
  • เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
  • แม่พระฟาติมา
  • ซางตาครู้สคอนแวนท์
  • พระหฤทัยคอนแวนต์
  • วัฒนาวิทยาลัย
  • เขมะสิริอนุสสรณ์
  • กุหลาบวิทยา
  • คริสต์ธรรมศึกษา
  • ราชินี
  • ราชินีบน
  • สวนกุหลาบวิทยาลัย
  • สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  • สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  • สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
  • เทพศิรินทร์
  • วัดสุทธิวราราม
  • วัดราชบพิธ
  • มัธยมวัดเบญจมบพิตร
  • ทวีธาภิเศก
  • ชิโนรสวิทยาลัย
  • สตรีวิทยา
  • สตรีวิทยา 2
  • สตรีวิทยา 3
  • ศึกษานารี
  • เบญจมราชาลัย
  • สตรีมหาพฤฒาราม
  • โพธิสาร
  • สายน้ำผึ้ง
  • สายปัญญา
  • สายปัญญารังสิต
  • บดินทรเดชา
  • บดินทรเดชา 2
  • บดินทรเดชา 3
  • สามเสนวิทยาลัย
  • สามเสนวิทยาลัย 2
  • โยธินบูรณะ
  • เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  • เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
  • หอวัง
  • นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
  • ราชวินิตมัธยม
  • ราชวินิตบางแก้ว
  • สารวิทยา
  • วัดนวลนรดิศ
  • สตรีวัดอัปสรสวรรค์
  • นนทบุรีพิทยาคม
  • สตรีนนทบุรี
  • วัดเขมาภิรตาราม
  • เบญจมราชานุสรณ์ จ.นนทบุรี
  • นวมินทราชินูทิศ หอวัง จ.นนทบุรี
  • รัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน
  • มัธยมวัดสิงห์
  • มัธยมวัดหนองจอกวิทยาคม
  • มัธยมวัดดุสิตาราม
  • วิมุตยารามพิทยากร
  • สุวรรณารามวิทยาคม
  • บวรมงคล
  • มัธยมวัดนายโรง
  • วัดราชโอรส
  • วัดประดู่ในทรงธรรม
  • ไตรมิตรวิทยาลัย
  • อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  • อิสลามสันติชน
  • ยานนาเวศวิทยาคม
  • ปทุมคงคา
  • จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
  • ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
  • ทีปังกรวิทยาพัฒน์
  • บางกะปิ
  • สาธิตพัฒนา
  • สารสาสน์วิเทศ บางบอน
  • สารสาสน์วิเทศ ประชาอุทิศ
 • ภาคกลาง
  • สมุทรปราการ
  • อยุธยาวิทยาลัย
  • สตรีอ่างทอง
  • กรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
  • สระบุรีวิทยาคม
  • พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
  • นครสวรรค์
  • สตรีนครสวรรค์
  • ปทุมวิไล
  • วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี
  • เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ​ จ.ปทุมธานี
  • วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก
  • เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
  • จ่านกร้อง จ.พิษณุโลก
  • เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก
  • กำแพงเพชรพิทยาคม
  • เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
  • ราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
  • นารีวิทยา จ.ราชบุรี
  • กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  จ.นครปฐม 
  • ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม
  • นาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม
  • ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม
  • ยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม
  • สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนฯ จ.นครปฐม
  • สาธิตศิลปากร จ.นครปฐม
  • พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
  • ประจวบวิทยาลัย
 • ภาคเหนือ
  • ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
  • วชิราลัย จ.เชียงใหม่
  • พระหฤทัย จ.เชียงใหม่
  • สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
  • จักรคำคณาทร จ.ลำพูน
  • อัสสัมชัญลำปาง
  • บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
  • ลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
  • สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
  • พะเยาพิทยาคม
  • สตรีศรีน่าน
 • ภาคตะวันออก
  • เบญจมราชรังสฤษฏิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
  • วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี
  • ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
  • ชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี
  • อัสสัมชัญศรีราชา
  • พนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี
  • สาธิตอุดมศึกษา จ.ชลบุรี
  • อัสสัมชัญระยอง
  • สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด
 • ภาคอีสาน
  • แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
  • สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จ.ขอนแก่น
  • สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น
  • อุดรพิทยานุกูล
  • สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
  • เลยอนุกูลวิทยา
  • ราชสีมาวิทยาลัย
  • มารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา
  • สิรินธร จ.สุรินทร์
  • ปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม
  • วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร
  • เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
  • นารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
  • ศรีสะเกษวิทยาลัย
 • ภาคใต้
  • หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
  • มหาวชิราวุธ จ.สงขลา
  • หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
  • เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
  • เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
  • วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช
  • สุราษฎร์ธานี
  • วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง
  • บูรณะรำลึก จ.ตรัง
  • สภาราชินี จ.ตรัง
  • วิเชียรมาตุ จ.ตรัง
  • ปัญญาวิทย์ จ.ตรัง
  • ภูเก็ตวิทยาลัย
  • สตรีภูเก็ต
  • เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ภูเก็ต
  • ดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา
  • 11 โรงเรียน จ.ยะลา
  • เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×