อ.ปิง
วิชาที่สอน: ภาษาไทย, สังคม
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาบริหารงานบุคคล
 • ปริญญาตรี

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาบริหารงานบุคคล

 • ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ

  ผู้สอนวิชาภาษาไทย - สังคม ของสถาบัน DA’VANCE

  อดีตอาจารย์ประจำพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี

  อาจารย์พิเศษระดับมัธยมปลายทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ • รางวัล

  "Oh! My Hero" ผู้ใหญ่ใจดีต้นแบบเยาวชน

  ที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม จัดโดยเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ

  Youth for The Next Step

 • Pocket Book
  • จากกระดานสู่กระดาษ By A'Ping
  • ร้อยข้อสอบใส่กรอบหนังสือ
  • คือเรื่องมีอยู่ว่า
  • หนังสือชุด The Answer of Love
 • งานเขียนตำรา
  • ตำราชุดไทย ม.4 ม.5 ม.6 และ Intensive
  • ตำราชุดสังคม ม.4 ม.5 ม.6 และ Intensive
  • หนังสือเรียนชุด ไทย - สังคม คอร์ส Turbo
  • หนังสือเรียน THAI GO GAT
  • คู่มือภาษาไทย Mini Thai - Book
  • หนังสือข้อสอบภาษาไทย 9 วิชาสามัญ
  • หนังสือข้อสอบสังคม 9 วิชาสามัญ
  • หนังสือเฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยไทย และ สังคม 11 ครั้งล่าสุด (Best Seller)
  • คลังข้อสอบไทย และ คลังข้อสอบสังคม ซึ่งจุด้วยข้อสอบรุ่น พ.ศ. 2536-2543 พร้อมเฉลยที่เข้าใจง่าย
  • หนังสือแนวข้อสอบ GAT เชื่อมโยง พร้อมรูปภาพ และคำเฉลย
  • หนังสือข้อสอบและเฉลยไทย + สังคม O-NET
  • ข้อสอบ GAT ส่วนวิเคราะห์พร้อมเฉลย ย้อนหลังตั้งแต่ มีนาคม 2552
  • หนังสือเฉลยข้อสอบ Entrance แผนกศิลป์ สำนักพิมพ์ science center
  • หนังสือสรุปย่อ ไทยและสังคม แนวสามัญ 1
 • คอลัมนิสต์
  • คอลัมนิสต์ประจำนิตยสาร "seen"
 • ผลงานบรรยายด้านวิชาการ
  • Roadshow ติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัยตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย
  • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ในการเสวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ภาษาไทย...ความภูมิใจของแผ่นดิน" จังหวัด เชียงใหม่ หาดใหญ่ กรุงเทพฯ
  • อบรมเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ครั้งที่ 12 เรื่อง "วาทะดีลดความขัดแย้ง"
  • ผู้นำการเสวนาในงาน University Fair 2005 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสาขาภาษาไทยและสังคมศึกษา ในการประชุมวิชาการเรื่อง "นานาทัศนะ ต่อพัฒนาการ ของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย จากอดีตสู่ความหวังแห่งอนาคต" จัดโดยทบวงมหาวิทยาลัย
  • ผู้นำการเสวนาเรื่อง "เทคนิคการสอนเพื่อการพัฒนาต้นกล้าสังคม" จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
  • วิทยากรงานวันรพี ปี 2556 กับการเสวนาภายใต้หัวข้อ "การศึกษาไทยไปตายเอาดาบหน้า?"
  • เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“การพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเอกชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
  • วิทยากรบรรยายเรื่อง "กลยุทธ์ในการเรียนและทำข้อสอบภาษาไทยและสังคมให้ได้คะแนนดี " ในงานนิทรรศการ 
   "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา" ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โครงการ NU Play ground มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
  • อาจารย์พิเศษ รายการเสริมความรู้สู่มหาวิทยาลัย (รินน้ำใจให้น้องชาวใต้) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 3 จังหวัดชายแดน
   ภาคใต้ จัดโดยสำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
  • วิทยากรกิจกรรมเพื่อสังคมและเยาวชน “ปฏิบัติการถ่ายทอดเคล็ดวิชา จากยอดฝีมือแห่งยุทธจักร” จัดโดย บริษัท เอเชียไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(PCT)
  • Road Show 10 โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร ในโครงการ "ภาษาสนุก…ภาษาไทย By อ.ปิง" จัดโดยนิตยสาร SEEN
 • ผลงานการออกข้อสอบ
  • เป็นผู้ออกข้อสอบสนามสอบจำลอง TCASter Mock Exam ร่วมกับ OnDemand
  • เป็นผู้ออกข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทยและสังคม ของ Dek-D.com
 • ผลงานพิธีกร
  • พิธีกรรายการ คำไทยไม่ต้องใส่ชูรส ออกอากาศทาง ไอทีวี
  • พิธีกรรายการ IQ Show ออกอากาศทาง ททบ.5
  • รับเชิญไปเป็นโฆษกงานฟุตบอลประเพณีบอลธรรมศาสตร์ และ จุฬาฯ ครั้งที่ 73
 • รายการโทรทัศน์
  • Commentator รายการ ม.ปลายสายเก่ง ออกอากาศทุกวันอาทิตย์  ทางช่อง ไทยรัฐTV
  • วิทยากรประจำรายการเวทีคนเก่ง ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี และทาง ETV
  • แขกรับเชิญในรายการ THE STANDARD Daily ช่องทาง Facebook Live, Twitter Live และ YouTube Live
  • แขกรับเชิญในรายการ CONNEXT ED TALK ช่อง True4U/PSI ช่อง 24
  • แขกรับเชิญ รายการเท่งโหน่งวิทยาคม Workpoint TV ช่อง 23
  • แขกรับเชิญ รายการซุปตาร์ท้า ox ช่อง one31
  • วิทยากรรับเชิญพิเศษรายการ เวลาท้าเซียน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
  • รายการการศึกษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ออกอากาศทาง ETV
  • วิทยากรช่วง "ภาษาไทยวัย school" ในรายการ U School ทาง UBC
  • แขกรับเชิญ รายการน้ำผึ้งพระจันทร์
  • แขกรับเชิญ รายการเดลินิวส์ทีวี ตีข่าวแตก
  • แขกรับเชิญ รายการ นักคิดพิชิตคนเก่ง
 • ผลงานด้านการตัดสิน
  • กรรมการตัดสินการประกวดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
  • กรรมการตัดสินโต้วาทีรายการ The Arena Thailand Season 2
  • กรรมการตัดสินโต้วาทีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
  • กรรมการตัดสินโต้วาทีโรงเรียนวชิราวุธ
  • กรรมการตัดสินโต้วาที ประเพณีน้องใหม่ ครั้งที่ 37 ”ศึกแห่งวาทะ ศิลปะแห่งวาจา” รอบชิงชนะเลิศ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ณ.ห้องสัมมนา A3-301
  • กรรมการตัดสินประกวด “คุณนพมาศ” ภายใต้เเนวคิด The in-sexists งานลอยกระทง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

   

   

 • ผลงานด้านอื่น ๆ
  • Talk Show ดวลไมค์ในฝันเป็นจริง ที่ภัทราวดีเธียเตอร์
  • นักแสดงรับเชิญภาพยนตร์เรื่อง "เจ้าสาวผัดไทย"
  • นักแสดงรับเชิญละครเรื่อง "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์"
  • แขกรับเชิญในรายการทีวีและงาน Event ต่างๆ มากมาย
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×