หนังสือ


หนังสือแนวข้อสอบ วิชาสามัญ ภาษาไทย
ราคา 229 บาท
ฉลองพิมพ์ครั้งที่ 7,8 เพิ่มข้อสอบใหม่ แนวข้อสอบชุดโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาไทย ที่ตรงตามแนวข้อสอบวิชาภาษาไทยในการสอบ วิชาสามัญมากที่สุด พร้อมคำเฉลยที่กระชับ เข้าใจง่าย ถูกต้อง แม่นยำ
หนังสือแนวข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา
ราคา 199 บาท
ฉลองพิมพ์ครั้งที่ 7,8 เพิ่มชุดข้อสอบใหม่ แนวข้อสอบชุดโจทย์ข้อสอบวิชาสังคม ที่ตรงตามแนวข้อสอบวิชาสังคมในการสอบ วิชาสามัญมากที่สุด พร้อมคำเฉลยที่กระชับ เข้าใจง่าย ถูกต้อง แม่นยำ
หนังสือคลังข้อสอบ วิชาภาษาไทย 1,000 ข้อ
ราคา 200 บาท
เฉลยข้อสอบภาษาไทยเข้ามหาวิทยาลัย ช่วงปี 2536 -2543 ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเรียนทั่วประเทศ จนตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 61
หนังสือคลังข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา 1,000 ข้อ
ราคา 200 บาท
หนังสือเฉลยคลังข้อสอบวิชาสังคม 1,000 ข้อ (เฉลยข้อสอบสังคมเข้ามหาวิทยาลัย) ช่วงปี 2536 -2543ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเรียนทั่วประเทศ จนตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 61
หนังสือเฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย ย้อนหลัง 11 ครั้ง
ราคา 220 บาท
หนังสือเฉลยข้อสอบภาษาไทย เข้ามหาวิทยาลัย ช่วงปี 2544 – 2551 ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเรียนทั่วประเทศ จนตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 59
หนังสือเฉลยข้อสอบวิชาสังคม ย้อนหลัง 11 ครั้ง
ราคา 220 บาท
หนังสือเฉลยข้อสอบสังคม เข้ามหาวิทยาลัย ช่วงปี 2544 – 2551 ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเรียนทั่วประเทศ จนตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 59
หนังสือแนวข้อสอบ GAT เชื่อมโยง พร้อมรูปภาพและคำเฉลย
ราคา 129 บาท
หนังสือ แนวข้อสอบ GAT เชื่อมโยง พร้อมรูปภาพ และคำเฉลย เพื่อฝึกทำข้อสอบให้ได้คะแนน GAT เชื่อมโยงเต็ม 150
หนังสือข้อสอบ GAT ส่วนเชื่อมโยง
ราคา 30 บาท
หนังสือข้อสอบ GAT พร้อมเฉลยตั้งแต่มีนาคม 2552 – มีนาคม 2553
หนังสือเฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย - วิชาสังคม
ราคา 90 บาท
หนังสือข้อสอบและเฉลยข้อสอบไทย+สังคม O-NET ช่วงปี 2549 - 2552
หนังสือแนวข้อสอบภาษาบาลี PAT 7.6
ราคา 199 บาท
หนังสือแนวข้อสอบภาษาบาลี PAT 7.6 ออกและเฉลยโดย พี่มอลลี่ ดาว้องก์ เป็นข้อสอบที่ตรงแนวข้อสอบ PAT ภาษาบาลี เฉลยกระชับ เข้าใจง่าย ถูกต้อง แม่นยำ ช่วยให้น้อง ๆ เห็นแนวข้อสอบ PAT ภาษาบาลีในสนามสอบจริงได้
หนังสือแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET ม.3
ราคา 199 บาท
หนังสือแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET ออกและเฉลยข้อสอบโดย พี่มอลลี่ ตรงตามแนวข้อสอบ O-NET เฉลยกระชับ เข้าใจง่ายถูกต้อง และแม่นยำ ช่วยให้น้องๆ เห็นแนวข้อสอบมากยิ่งขึ้น
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×