หนังสือ


หนังสือแนวข้อสอบ A-Level ภาษาไทย
ราคา 249 บาท
แนวข้อสอบชุดโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาไทย ที่ตรงตามแนวข้อสอบวิชาภาษาไทยในการสอบ A-Level (วิชาสามัญ)มากที่สุด พร้อมคำเฉลยที่กระชับ เข้าใจง่าย ถูกต้อง แม่นยำ
หนังสือแนวข้อสอบ A-Level สังคมศึกษา
ราคา 229 บาท
แนวข้อสอบชุดโจทย์ข้อสอบวิชาสังคม ที่ตรงตามแนวข้อสอบวิชาสังคมในการสอบ A-Level (วิชาสามัญ)มากที่สุด พร้อมคำเฉลยที่กระชับ เข้าใจง่าย ถูกต้อง แม่นยำ
หนังสือชุดรวมแนวข้อสอบ A- Level วิชาภาษาไทย 3 เล่ม
ราคา 480 บาท
สุดยอดแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย จำนวน 3 เล่ม หนังสือแนวข้อสอบ A- Level วิชาภาษาไทย คลังข้อสอบวิชาภาษาไทย อ่านจับประเด็น หนังสือสะกดคำไทย
หนังสือชุดรวมแนวข้อสอบ A- Level ภาษาไทย - สังคม รวม 4 เล่ม
ราคา 636 บาท
เล่ม 1 หนังสือแนวข้อสอบ A- Level ภาษาไทย เล่ม 2 หนังสือคลังข้อสอบภาษาไทย การอ่านจับประเด็น เล่ม 3 หนังสือสะกดคำไทย ทดสอบความรู้เรื่องการสะกดคำไทย เล่ม 4 หนังสือแนวข้อสอบ A- Level สังคม
หนังสือชุดรวมแนวข้อสอบ 5 เล่ม
ราคา 760 บาท
เล่ม 1 หนังสือแนวข้อสอบ A- Level ภาษาไทย เล่ม 2 หนังสือคลังข้อสอบภาษาไทย การอ่านจับประเด็น เล่ม 3 หนังสือสะกดคำไทย ทดสอบความรู้เรื่องการสะกดคำไทย เล่ม 4 หนังสือแนวข้อสอบ A- Level สังคม เล่ม 5 คลังข้อสอบสำนวนไทย
คลังข้อสอบสำนวนไทย
ราคา 159 บาท
คลังข้อสอบสำนวนไทย (สำนวนไทยในห้องสอบ)พ็อกเกตบุ๊กสำหรับฝึกทำข้อสอบสำนวนไทย กระชับ เข้าใจง่าย ตรงประเด็นเหมาะสำหรับใชในการเตรียมสอบ สอบในโรงเรียน สอบเข้าโรงเรียน สอบเข้ามหาวิทยาลัย A-Level สอบเข้ามหาวิทยาลัย TGAT สอบเข้าตำรวจ/ทหาร สอบเข้าทำงาน
หนังสือสะกดคำไทย
ราคา 119 บาท
สำหรับทดสอบความรู้เรื่องการสะกดคำไทยเหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบ แข่งขันเข้าโรงเรียนต่างๆ เข้ามหาวิทยาลัย บรรจุเข้าทำงานภาครัฐและเอกชน " สะกดคำไทย" พ็อกเกตบุ๊ก ทดสอบการสะกดคำไทย เพื่อความแม่นยำในการเขียนคำ และเตรียมพร้อมในการเข้าสอบในสนามระดับประเทศเล่มเล็กๆ แต่มีประโยชน์มาก
หนังสือคลังข้อสอบวิชาภาษาไทยการอ่านจับประเด็น
ราคา 199 บาท
หนังสือคลังข้อสอบวิชาภาษาไทยการอ่านจับประเด็น เนื้อหา กระชับ เข้าใจง่าย ตรงประเด็น เป็นพ็อกเกตบุ๊ก หรับฝึกฝนทำข้อสอบ การอ่านวิชาภาษาไทยเหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบ เข้ามหาวิทยาลัย เข้ารับราชการ(ก.พ) ทหาร 4 เหล่า นายสิบตำรวจ ตำรวจสายอำนวยการ ตำรวจสายปราบปราม วัดระดับความรู้ความสามารถภาษาไทย เป็นพ็อกเก็ตบุ๊ก อีกเล่มที่ตั้งใจทำออกมาเพื่อคนที่ต้องการแนวทางในการทำข้อสอบภาษาไทยยุคใหม่ อ่านแล้วฝึกฝนทำโจทย์บ่อยๆ ให้ชำนาญ จะรู้ว่าเราดีขึ้น รอบคอบขึ้น
หนังสือคลังข้อสอบ วิชาภาษาไทย 1,000 ข้อ
ราคา 200 บาท
เฉลยข้อสอบภาษาไทยเข้ามหาวิทยาลัย ช่วงปี 2536 -2543 ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเรียนทั่วประเทศ จนตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 61
หนังสือคลังข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา 1,000 ข้อ
ราคา 200 บาท
หนังสือเฉลยคลังข้อสอบวิชาสังคม 1,000 ข้อ (เฉลยข้อสอบสังคมเข้ามหาวิทยาลัย) ช่วงปี 2536 -2543ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเรียนทั่วประเทศ จนตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 66
หนังสือเฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย ย้อนหลัง 11 ครั้ง
ราคา 220 บาท
หนังสือเฉลยข้อสอบภาษาไทย เข้ามหาวิทยาลัย ช่วงปี 2544 – 2551 ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเรียนทั่วประเทศ จนตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 58
หนังสือเฉลยข้อสอบวิชาสังคม ย้อนหลัง 11 ครั้ง
ราคา 220 บาท
หนังสือเฉลยข้อสอบสังคม เข้ามหาวิทยาลัย ช่วงปี 2544 – 2551 ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเรียนทั่วประเทศ จนตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 60
หนังสือแนวข้อสอบภาษาบาลี PAT 7.6
ราคา 199 บาท
หนังสือแนวข้อสอบภาษาบาลี PAT 7.6 ออกและเฉลยโดย พี่มอลลี่ ดาว้องก์ เป็นข้อสอบที่ตรงแนวข้อสอบ PAT ภาษาบาลี เฉลยกระชับ เข้าใจง่าย ถูกต้อง แม่นยำ ช่วยให้น้อง ๆ เห็นแนวข้อสอบ PAT ภาษาบาลีในสนามสอบจริงได้
หนังสือแนวข้อสอบเตรียมเข้า ม.4 วิชาภาษาไทย
ราคา 99 บาท
หนังสือแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ออกและเฉลยข้อสอบโดย พี่มอลลี่ ตรงตามแนวข้อสอบ เฉลยกระชับ เข้าใจง่ายถูกต้อง และแม่นยำ ช่วยให้น้องๆ เห็นแนวข้อสอบมากยิ่งขึ้น
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×