โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์ปิง(ดาว้องก์)

ดาว้องก์มาจากภาษาฝรั่งเศส คำว่า "D'AVANCE" แต่เกรงว่าคนที่ไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสจะอ่านไม่ได้ จึงแปลงมาเป็นคำว่า "DA'VANCE" ที่มีความหมายว่า "ก้าวหน้า"

 

การก่อตั้ง "DA'VANCE" เริ่มจากโต๊ะปิงปองที่อาจารย์ใช้สอนนักเรียนรุ่นแรก จนกลายเป็นห้องเรียนห้องเล็ก ห้องใหญ่ ห้องถ่ายทอด และขยายจนกลายเป็นสาขาต่าง ๆ ซึ่งเรียนด้วยระบบ DVD  (เดิมเรียกว่าระบบ VDO) ระบบ PC และ ระบบ Online
รุ่นแรกที่อาจารย์ปิงเปิดสอนนั้นสอนทั้งไทย สังคม อังกฤษ และเลข ต่อมาจึงเริ่มสอนเพียงไทยกับสังคม ซึ่งอาจารย์เห็นว่าเป็นวิชาที่มีคนสอนและใส่ใจน้อย'

 

 

จากความนิยมของนักเรียนตรงนั้นเป็นต้นมา ทำให้อาจารย์ต้องเปิดห้องเรียนสอนจากห้องเล็กๆ ขนาด 25-30 คน ขึ้นมาถึงห้องละ 
70-80 คน จนต้องขยายเพิ่มมาเป็นห้องละ 100 คน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนที่มาสมัครเรียน ห้อง VDO ที่ถ่ายทอดตรงจากห้องสดจึงเกิดขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาที่ผู้ปกครองขอร้องกันเป็นจำนวนมากว่าลูกหลานของตนยังไม่มีที่เรียน

จากนั้นเป็นต้นมาโรงเรียนจึงขยายจากฝั่งถนนเดียวมาเป็นสองฝั่งถนน และกระจายสาขาออกไป 

ปรัชญาของสถาบัน

สัญลักษณ์สำคัญของ "DA'VANCE"
คือ ก้อนอิฐเก้าก้อนที่มีก้อนนึงเอียงอยู่ ความหมายของสัญลักษณ์นี้คือ การ "ก่อสร้าง" ความรู้ให้นักเรียน "ก้าวหน้า" แต่แน่นอนที่สุดการที่จะทำได้ผลคงไม่ได้อาศัยแต่อาจารย์แต่เพียงฝ่ายเดียว ต้องอาศัยการรู้จักคิดและพลิกแพลงของนักเรียนด้วย

อิฐก้อนที่ตรงจึงเหมือนความรู้ที่อาจารย์ได้ให้นักเรียนอย่างมากมาย ส่วนอิฐก้อนที่เอียง คือ ความคิดพลิกแพลงของนักเรียน ซึ่งถ้านักเรียนสามารถคิดหรือพลิกแพลงให้อิฐอีกก้อนตรงได้ อิฐทั้งหมดก็จะตรงไม่ล้มครืน และมีความมั่นคง

 

การใช้สัญลักษณ์เช่นนี้จึงเป็นเหมือนการเตือนนักเรียนว่า การจะก้าวหน้าได้ต้องรู้จักการพลิกแพลงด้วยนั่นเอง

"ทุกช่วงเวลามีคุณค่า
อย่ารอที่จะหาความรู้ให้กับตนเอง"
อาจารย์ ปิง เจริญศิริวัฒน์
(อาจารย์ปิง)
AJ Ping Da'vance
ประวัติโรงเรียน
 • ปัจจุบัน
  ปัจจุบันดาว้องก์ได้ขยายสาขา รวมทั้งสิ้น 41 สาขาทั่วประเทศ
 • พ.ศ. 2558
  ดาว้องก์ มีการปรับปรุงระบบเรียนส่วนตัว หรือที่เรียกติดปากว่า PC (ย่อมาจาก Private Chamber) ซึ่งเป็นระบบการเรียนแบบส่วนตัวที่ผู้เรียนสามารถจัดเวลาเรียนเองได้ โดยสามารถสมัครเรียน ซื้อคอร์ส ชำระเงิน จองเวลาเรียน ดูประวัติการเรียน ได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • พ.ศ. 2542
  จากความนิยมของนักเรียนตรงนั้นเป็นต้นมา ทำให้อาจารย์ต้องเปิดห้องเรียนสอนจากห้องเล็กๆ ขนาด 25-30 คน ขึ้นมาถึงห้องละ 70-80 คน จนต้องขยายเพิ่มมาเป็นห้องละ 100 คน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนที่มาสมัครเรียน ห้อง VDO ที่ถ่ายทอดตรงจากห้องสดจึงเกิดขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาที่ผู้ปกครองขอร้องกันเป็นจำนวนมากว่าลูกหลานของตนยังไม่มีที่เรียน จากนั้นเป็นต้นมาโรงเรียนจึงขยายจากฝั่งถนนเดียวมาเป็นสองฝั่งถนน และกระจายสาขาออกไป
 • จุดเริ่มต้น
  เริ่มจากโต๊ะปิงปองที่อาจารย์ใช้สอนนักเรียนรุ่นแรก นักเรียนก็เริ่มให้ความนิยมสมัครเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ รุ่นแรกที่อาจารย์ปิงเปิดสอนนั้นสอนทั้งไทย สังคม อังกฤษ และเลข ต่อมาจึงเริ่มสอนเพียงไทยกับสังคม ซึ่งอาจารย์เห็นว่าเป็นวิชาที่มีคนสอนและใส่ใจน้อย
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×