ม.4 เทอม 1 ภาษาไทย + สังคมวิทยา + พระพุทธศาสนา ม.4
ม.4 เทอม 1 ภาษาไทย + รัฐศาสตร์+กฎหมาย
ม.4 เทอม 1 ภาษาไทย+ ภูมิศาสตร์ + ศาสนา ม.4
ม.4 เทอม 1 ภาษาไทย + เศรษฐศาสตร์
ม.4 เทอม 2 ภาษาไทย + สังคมวิทยา + พระพุทธศาสนา ม.4
ม.4 เทอม 2 ภาษาไทย + รัฐศาสตร์ + กฎหมาย
ม.4 เทอม 2 ภาษาไทย + ภูมิศาสตร์ + พระพุทธศาสนา ม.4
ม.4 เทอม 2 ภาษาไทย+ เศรษฐศาสตร์
ม.5 เทอม 1 ภาษาไทย + สังคมวิทยา + พระพุทธศาสนา ม.5
ม.5 เทอม 1 ภาษาไทย + รัฐศาสตร์ + กฎหมาย
ม.5 เทอม 1 ภาษาไทย + ภูมิศาสตร์ + ศาสนา
ม.5 เทอม 1 ภาษาไทย + เศรษฐศาสตร์
ม.5 เทอม 2 ภาษาไทย + สังคมวิทยา + พระพุทธศาสนา ม.5
ม.5 เทอม 2 ภาษาไทย + รัฐศาสตร์ + กฎหมาย
ม.5 เทอม 2 ภาษาไทย+ ภูมิศาสตร์ + พระพุทธศาสนา ม.5
ม.5 เทอม 2 ภาษาไทย + เศรษฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ไทย + สากล
Intensive สรุปเนื้อหาไทย+สังคม ม.4,ม.5,ม.6
Turbo ตะลุยโจทย์ ไทย+สังคม ม.ปลาย
ภาษาไทยเพื่อใช้สอบ GAT หรือวิชาความถนัดทั่วไป
GAT วิชาความถนัดทั่วไป ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ ONET ไทย+สังคม ปี 63 (ม.ปลาย)
ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ ONET ภาษาไทย ย้อนหลัง 3 ปี (ม.ปลาย)
ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ ONET ไทย+สังคม ปี 60,61,62,63 (ม.ปลาย)
INTENSIVE PALIBHASA เนื้อหาวิชาภาษาบาลีทั้งหมด สำหรับสอบ PAT 7.6
TURBO PALIBHASA โดยฝึกวิเคราะห์ทำโจทย์ PAT 7.6 ภาษาบาลี
The Secret Palibhasa "เน้น" จุดที่เด็ก ๆ ควรจะจำและ "ย้ำ" จุดที่หลายคนมักจะพลาด
INTENSIVE PALIBHASA + TURBO PALIBHASA(เนื้อหาภาษาบาลี+ฝึกทำโจทย์ สำหรับสอบ PAT 7.6)
Intensiveไทย ม.ต้น สรุปเนื้อหาไทย ม.ต้น
TURBO ตะลุยโจทย์ภาษาไทย ม.ต้น
Intensiveไทย ม.ต้น สรุปเนื้อหาไทย ม.ต้น + TURBO ตะลุยโจทย์ภาษาไทย ม.ต้น
Turbo สังคม ม.ต้น ทบทวนเนื้อหาทุกสาระ สรุปข่าว และเน้นตะลุยโจทย์สังคม ม.ต้น
โค้งสุดท้ายพิชิตเตรียมฯ สังคม ม.ต้น
Intensive ภาษาไทย เตรียมข้อสอบ ม.1
การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย) + ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (เชาวน์) + การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (คำนวณ)
แพ็ครวมคอร์ส ก.พ. 3 วิชา
    {{#courseImageUrls}}
  • {{/courseImageUrls}}
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
รอบสด
{{livePriceRange}}
{{/isLive}} {{#isAurum}}
pc
PC
{{selfPriceRange}}
{{/isAurum}} {{#isDvd}}
DVD
{{dvdPriceRange}}
{{/isDvd}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×