พี่หมอเจ : เรืออากาศโทนายแพทย์ธีรวุฒิ อังควรพานิช
วิชาที่สอน: สังคม ม.ต้น, ก.พ. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (เชาวน์), การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (คำนวณ)
 • ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - แพทย์ช่วยสอน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - แพทย์ประจำ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
  - แพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • อาจารย์สถาบันกวดวิชาดาว้องก์
  - ผู้สอนวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น คอร์สสอบข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และคอร์ส TGAT ของสถาบันDA'VANCE
  - แพทย์ช่วยสอน นิสิตแพทย์และนิสิตพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - อาจารย์รายการเติมเต็มความรู้ ออกอากาศทางช่อง ETV channel เผยแพร่ทั่วประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการ
  - อาจารย์สังคมศึกษารายการสอนศาสตร์ ออกอากาศทางช่องทรูปลูกปัญญา ที่เผยแพร่กว่า 6,000 โรงเรียนทั่วประเทศ
  - อาจารย์รับเชิญติวสอบความถนัดแพทย์โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  - อาจารย์รับเชิญติวสอบ TGAT โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลและผลงาน
  คะแนนวิชาสังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ ที่1 ประเทศ 90 คะแนน
  - รางวัลชมเชยประวัติศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1,2,3
  - รางวัลชมเชยเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่1,2
  - รางวัลแพทย์ใช้ทุนความประพฤติดีเด่น รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
  - โล่รางวัลนักเรียนความประพฤติดีเด่น รร. วัดนวลนรดิศ
  - โล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รร. วัดนวลนรดิศ

  จิตสาธารณะ
  - แพทย์ประจำหอผู้ป่วยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
  - แพทย์จิตอาสา หน่วยวัคซีน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×