พี่หมอเจ : นายแพทย์ธีรวุฒิ อังควรพานิช (พี่หมอเจ)
วิชาที่สอน: สังคม
ที่ 1 ประเทศ สังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ 90 คะแนน
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปัจจุบัน แพทย์ช่วยสอน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รางวัลชมเชยประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1,2,3
- รางวัลชมเชยเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1,2
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×