พี่เก่ง : ธนัชนันท์ บุรกรณ์ (อ.เก่ง)
วิชาที่สอน: เคมี
-จบมัธยมศึกษา ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช
-จบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเคมี แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-จบปริญญาโท คณะวิศวกรรมเคมี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จบปีครึ่ง)
ผลงานที่โดดเด่น
1. ช่วยให้เด็กหลายๆ คน ได้ทำความฝันของตัวเองได้สำเร็จ
2. ทำให้เด็กที่ไม่เข้าใจเคมี กลายเป็นรักเคมีสุดๆ
3. เปลี่ยนเด็กที่ติดเกมส์ ให้ได้เรียนในคณะและมหาลัยที่ดี
4. สอนให้เด็กๆ มีระบบความคิดในการเรียนและการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง
สิ่งที่อยากบอก
เด็กๆ จ.อุบล ไม่ได้เรียนเยอะจนไม่มีเวลา แต่ก็สามารถได้คะแนนเคมี 9 วิชาสามัญ ในระดับที่น่าพอใจ (60 …70…80…86 คะแนน) พี่เชื่อว่า ถ้าเราได้ปรับระบบความคิดที่ถูกต้องแล้ว การได้คะแนนเคมีในระดับสูงๆ ก็ไม่ใช่เรื่องยาก
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×