พี่แบงค์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์ SAT MATH

 • ประวัติการศึกษา
  -   จบการศึกษาจากระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลหลักสูตร สพพ(2 ปีจบ) รุ่นที่ 4
  -   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี, โทและเอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  -   ระดับมัธยมปลายได้รางวัลรองชนะเลิศสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
  -   เอนทรานซ์ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยคะแนนคณิตศาสตร์ 93 คะแนนและฟิสิกส์ 95 คะแนน
  -   ปัจจุบันเป็นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิยาลัยมหิดล
  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์สถาบันกวดวิชาดาว้องก์
  ด้านการสอน
  -   อดีตอาจารย์ประจำหมวดคณิศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  -   อดีตอาจารย์พิเศษวิชาคณิตศาสตร์โครงการ (GIFTED) โรงเรียนสตรีวิทยา
  -   อดีตอาจารย์พิเศษโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  -   อดีตอาจารย์พิเศษโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
  -   อดีตอาจารย์ติวโครงการเอนทรานซ์โรงเรียนเซนต์ดอมินิค
  ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร Eplus ของโรงเรียนสวนกุหลาบและเป็นผู้จัดทำหลักสูตร lnternational school ให้กับโรงเรียนโพธิสารพิทยากรและเป็นอาจารย์สอนวิชา SAT MATH ที่สถาบันกวดวิชาดาว้องก์อาจารย์ปิง
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×