บทสัมภาษณ์ที่ 1 ประเทศ ปี 2563
 13 กรกฎาคม 2563 14:17:18

 บทสัมภาษณ์ที่ 1 ประเทศ ปี 2563

 

น้องแก้วน้ำ : ญาดา วงษ์แสงจันทร์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ที่ 1 ประเทศ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย 2563

  สาขาสยามสแควร์

92 คะแนน   


CLICK


             

น้องพิม : พรชิตา แจงทอง

  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก

ที่ 1 ประเทศ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย 2563 

  สาขาพิษณุโลก
92 คะแนน


CLICK

  

น้องใบหม่อน : หทัยชนก  รุ่งเรืองเศรษฐ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ที่ 1 ประเทศ O-NET วิชาสังคม 2563

  สาขาสยามสแควร์

84 คะแนน   
CLICK
น้องปัน : ธัญญกร  ดวงงาม
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

ที่ 1 ประเทศ O-NET วิชาภาษาไทย 2563

  สาขาหาดใหญ่

94.5 คะแนนCLICK

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×