TOP ประเทศ ภาษาไทย + สังคม
ค้นหา TOP
 • น้องเจ : ธีรวุฒิ อังควรพานิช
  จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
  ที่ 1 ประเทศ 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม สาขาสยามสแควร์ 90 คะแนน
 • น้องกันต์ : กันต์ ตันคุณากร
  จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม สาขาชลบุรี 84 คะแนน
 • น้องเบลล์ : ชญานิศ ตั้งชิงชัย
  จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
  กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม สาขาราชบุรี 84 คะแนน
 • น้องเฟิร์น : สมิตา ศิวาวุธ
  จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม สาขารังสิต 84 คะแนน
 • น้องภู : ประพัทธ์สิน นำไพศาล
  จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม สาขาสยามสแควร์ 84 คะแนน
 • น้องพีก : ณวรรษ อมรวิลาศ
  จากโรงเรียนมหิดลวิยานุสรณ์
  กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม สาขาสยามสแควร์ 82 คะแนน
 • น้องลิลลี่ : บุษกร ไชยษา
  จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม สาขาอุบลราชธานี 82 คะแนน
 • น้องกร : ธนกร เกียรติปรุงเวช
  จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม สาขาสยาม 82 คะแนน
 • น้องเคียว : นฤปนาท เหรัญญะ
  จากโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
  กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม สาขาสยามสแควร์ 82 คะแนน
 • น้องซีอิ๊ว : ศตพล คล้ายอักษร
  จากโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
  กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม สาขาหาดใหญ่ 82 คะแนน
 • น้องเจิ้น : เกริกไกวัล ทองอุบล
  จากโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
  กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม สาขาเชียงใหม่ 82 คะแนน
 • น้องแพร : พนิตสุภา รอดรัตษะ
  จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม สาขาสยาม 82 คะแนน
 • น้องน้ำ : ภทรพร บูรพากูล
  จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
  กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม สาขานครราชสีมา 82 คะแนน
 • น้องภู : ประอร ธารีบูรณ์ชัย
  จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม สาขาสยามสแควร์ 82 คะแนน
 • น้องอาย : ศรัณย์รัตน์ เพชรคง
  จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม สาขาวงเวียนใหญ่ 80 คะแนน
 • น้องออย : ณัฐนันท์ แก้วคำ
  จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
  กลุ่ม คะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม สาขานครราชสีมา 80 คะแนน
 • น้องหงส์ : ดวงพร โกวิทพิทยาพงศ์
  จากโรงเรียนศึกษานารี
  กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม สาขาวงเวียนใหญ่ 80 คะแนน
 • น้องเขม : ภูวดี สีลกันตสูติ
  จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาภาษาไทย 84 คะแนน กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม 80 คะแนน สาขาสยามสแควร์
 • น้องเพรียว : สกลโชค ทิพย์บำรุง
  จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาภาษาไทย 84 คะแนน กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม 80 คะแนน สาขาปิ่นเกล้า
 • น้องมินนี่ : สุธาสินี สีวะรา
  จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  กลุ่มคะแนนยอดเยี่ยม 9 วิชาสามัญ 2562 วิชาสังคม สาขาสยามสแควร์ 80 คะแนน
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×