ครูหนูโฟล์ค : แพทย์จีนเจษฎากร คูชลธารา
วิชาที่สอน: ภาษาอังกฤษ
 • ประวัติการศึกษา
  ✅ประวัติการศึกษา
    - จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ โครงการ SMTE-GSMP Gifted วิทย์-คณิต
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการแพทย์จีนบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    - กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์สอน
  ✅ประสบการณ์สอน
    - ติวเตอร์รายวิชา ENG COM 1 , Global Citizenship , Psychology , Chinese 2 ในโครงการติวเสริมเพิ่มกำลังใจ สำนักงานให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    - วิทยากรรับเชิญติว GAT ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
    - วิทยากรรับเชิญบรรยายภาษาอังกฤษ (TOEIC) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
    - วิทยากรรับเชิญสอนรายวิชา T-GAT ไทย ภาษาอังกฤษ ชีวะ และ เคมี ห้องเรียนพิเศษ EP-IEP-SMTE และ GSMP โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • ผลงานและกิจกรรมทางด้านต่างๆ
  ✅ผลงานทางด้านภาษา
    -2017 เกียรติบัตรผลการเรียนยอดเยี่ยม (ที่ 1 ระดับชั้น) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาภาษาอังกฤษของ โรงเรียนเทพศิรินทร์
    -2017 ได้รับทุนการศึกษาเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ มณฑลฉงชิ่ง ประเทศจีน
    -2018 เกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขัน STORY TELLING เล่านิทานภาษาอังกฤษ สพฐ. เขต 1
    -2020-2022 เกียรติบัตรผลการเรียนดี สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ผลการทดสอบทางด้านภาษา
    - ภาษาอังกฤษ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR ระดับ C1
    - ภาษาจีน การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) เป็นการทดสอบสำหรับผู้ที่ไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ โดยแบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1 – 6 : HSK LEVEL 5

  ✅กิจกรรมและผลงานอาสา
    - ครูอาสาสอนวิชา T-GAT อังกฤษ โครงการเยาวชนพุทธอาสา
    - ที่ปรึกษาสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2564
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×