ผลการประกวด หนุ่ม - สาว pop Da'vance 2023
 12 กรกฎาคม 2566 17:37:54

น้องกาย : ธีรภาพ ทัศนสฤษดิ์
รางวัลชนะเลิศ หนุ่ม POP Da'vance 2023
รร.เทพศิรินทร์
ปัจจุบันศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น้องไอโกะ : ญาณิศา วิปุลานุสาสน์
รางวัลชนะเลิศ สาว POP Da'vance 2023
ปัจจุบันศึกษา : เซนต์โยเซฟคอนเวนต์


น้องฉี : พรพิพัฒน์ รัตนยานนท์
หนุ่ม POP Da'vance 2023
รร.สาธิตปัญญาภิวัฒน์
ปัจจุบันศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องข้าวฟ่าง : พิมพลอย ไพรัตนากร
สาว POP Da'vance 2023
รร.เตรียมอุดมศึกษา
ปัจจุบันศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องเขต : วิชยุตม์ ศรีฟ้า
หนุ่ม POP Da'vance 2023
ปัจจุบันศึกษา : รร.เซนต์คาเบรียล


น้องจิ๊ป : กัญญาณัฐ สีดอกบวบ
สาว POP Da'vance 2023
รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์
ปัจจุบันศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

น้องบลูม : คณพศ น้ำดอกไม้
หนุ่ม POP Da'vance 2023
รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ปัจจุบันศึกษา : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

น้องหยก : ณิชาภัทร อัศวเรขา
สาว POP Da'vance 2023
ปัจจุบันศึกษา : รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี


น้องภณ : บรรณทัต โสภะ
หนุ่ม POP Da'vance2023
รร.กรุงเทพคริสเตียน
ปัจจุบันศึกษา :มหาวิทยาลัยศิลปากร

น้องเหมย : ศุภรัตน์ พันธุ์เมธิศร์
สาว POP Da'vance 2023
ปัจจุบันศึกษา : เตรียมอุดมศึกษา

น้องเกริก : เกริกศักดิ์ดา ใบเนียม
หนุ่ม POP Da'vance 2023
รร.กรุงเทพคริสเตียน
ปัจจุบันศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น้องน้ำปั่น : ปัณฑิตา เดิมสมบูรณ์
สาว POP Da'vance 2023
ปัจจุบันศึกษา รร.สาธิต มศว ประสานมิตร


น้องมอส : สุเทพ ชิ้นประเสริฐ
หนุ่ม POP Da'vance 2023
รร.กรุงเทพคริสเตียน
ปัจจุบันศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัล หนุ่มหน้าเด้ง
น้องฉี : พรพิพัฒน์ รัตนยานนท์

รางวัล สาวหน้าเด้ง
น้องน้ำปั่น : ปัณฑิตา เดิมสมบูรณ์
POP019 POP020
POP021 POP022
POP024 POP025
POP026 POP24
POP028 POP027
POP030 POP031
POP033 POP032
POP040
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×