ติวทำข้อสอบภาษาไทย ม.ต้น By พี่มอลลี่
 03 ตุลาคม 2565 13:35:21
ติวข้อสอบภาษาไทยกับพี่มอลลี่
ข้อสอบเหล่านี้พี่มอลลี่คัดเลือกมาจากข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทยทั้งของป.6 และม.3 แม้ว่าปัจจุบันการสอบ O-NET จะยกเลิกไปแล้ว แต่ข้อสอบเหล่านี้ก็พอจะเป็นแนวทางให้เด็ก ๆ ฝึกฝนการทำข้อสอบเพื่อใช้สอบเข้าม.1 หรือ ม.4 ได้

ติวข้อสอบ “ภาษาไทย ม.ต้น” 

  EP.1    ฝึกทำข้อสอบ O-net ภาษาไทย  ป.6 ปี 65  การใช้คำโวหารที่ไม่ถูกต้อง

  EP.2    ฝึกทำข้อสอบ O-net ภาษาไทย  ม.3 ปี 59  คำประพันธ์ที่ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 

  EP.3    ฝึกทำข้อสอบ O-net ภาษาไทย  ป.6 ปี 62  ความหมายของประโยคไม่ถูกต้อง

  EP.4    ฝึกทำข้อสอบ O-net ภาษาไทย  ม.3 ปี 62  การโน้มน้าวใจในข้อใดไม่มีการแสดงเหตุผล
 

  EP.5    ฝึกทำข้อสอบ O-net ภาษาไทย  ม.3 ปี 58  คำใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์
 

  EP.6    ฝึกทำข้อสอบ O-net ภาษาไทย  ม.3 ปี 62  คำที่มีศัพท์บัญญัติ
   

  EP.7    ฝึกทำข้อสอบ O-net ภาษาไทย  ป.6 ปี 59  การแบ่งวรรคที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์จะเป็นคำประพันธ์ชนิดใด

  EP.8   ฝึกทำข้อสอบ O-net ภาษาไทย  ม.3 ปี 59  ลักษณะคำโต้แย้ง
   

  EP.9    ฝึกทำข้อสอบ O-net ภาษาไทย  ม.3 ปี 59  บทประพันธ์ที่ให้ความสำคัญที่ชัดเจน

  EP.10  ฝึกทำข้อสอบ O-net ภาษาไทย  ม.3 ปี 61  คำภาษาปาก

  EP.11  ฝึกทำข้อสอบ O-net ภาษาไทย  ป.6 ปี 60  บทประพันธ์ที่มีจุดมุ่งหมายหลัก

  EP.12  ฝึกทำข้อสอบ O-net ภาษาไทย  ม.3 ปี 62  คำประพันธ์วรรคใดสะท้อนความเชื่อในสังคมไทย
 

  EP.13  ฝึกทำข้อสอบ O-net ภาษาไทย  ม.3 ปี 61  คำสมาสชนิดที่มีการสนธิ  
 

  EP.14  ฝึกทำข้อสอบ O-net ภาษาไทย  ป.6 ปี 61  การเติมคำลงในช่องว่างได้ถูกต้องทุกคำ

  EP.15  ฝึกทำข้อสอบ O-net ภาษาไทย  ป.6 ปี 61  ประโยคสามัญ

  EP.16  ฝึกทำข้อสอบ O-net ภาษาไทย  ม.3 ปี 62  การเขียนบรรยาย

  EP.17  ฝึกทำข้อสอบ O-net ภาษาไทย  ม.3 ปี 59  บทประพันธ์ใดที่ไม่สอดคล้องกัน  

  EP.18  ฝึกทำข้อสอบ O-net ภาษาไทย  ม.3 ปี 62  พระยาอนุมานราชธน


       
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×