A-Level 88 Pali ภาษาบาลี คืออะไร?
 08 กรกฎาคม 2565 15:42:37

A-Level 88 Pali ภาษาบาลี คืออะไร?

         A-Level ย่อมาจาก Applied Knowledge Level เป็นการสอบที่ปรับเปลี่ยนมาจากข้อสอบ “วิชาสามัญ” และ “PAT” บางวิชา  A-Level มีด้วยกันทั้งหมด 10 วิชา  หนึ่งในนั้นคือวิชาภาษาต่างประเทศ  ในวิชาภาษาต่างประเทศยังแบ่งออกเป็น 6 วิชา คือ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี  ภาษาจีน และภาษาบาลี  ทั้งนี้วิชาภาษาต่างประเทศจะเลือกสอบได้เพียงภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น

          วิชา A-Level 88 Pali ภาษาบาลีที่จะใช้สอบในระบบ TCAS ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป เป็นข้อสอบประเภทปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 90 นาที  น้อง ๆ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบได้ที่เว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
          โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ  Blueprint


A-Level 88 Pali ภาษาบาลี ใช้ยื่นคณะใดได้บ้าง?

        เนื่องจากข้อสอบ A-Level เป็นวิชาที่จัดสอบขึ้นใหม่ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป ดังนั้นในแต่ละมหาวิทยาลัยจึงยังไม่ได้ประกาศเกณฑ์การรับสมัครออกมาอย่างเป็นทางการ  ข้อมูลเรื่องการใช้วิชา A-Level ภาษาบาลีจึงต้องใช้การเทียบเคียงจากปีก่อน ๆ โดยดูจากคณะต่าง ๆ ที่เปิดรับสมัครด้วยวิชา PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลีหรือแพทบาลี  ทั้งนี้น้อง ๆ ควรติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไป

          คณะและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สามารถใช้วิชา PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลีหรือแพทบาลีสมัครได้ (ข้อมูลจากปี 2565) เช่น

         - คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

          - คณะศิลปศาสตร์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - คณะอักษรศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร

         


ทำไมจึงควรเลือกเรียนภาษาบาลี?        ข้อสอบ A-Level ในส่วนของวิชาภาษาต่างประเทศน้อง ๆ มีสิทธิ์เลือกสอบเพียงภาษาเดียวเท่านั้น  จึงเกิดคำถามว่าควรจะเลือกภาษาไหน  เพราะบางคณะอย่างเช่นคณะอักษรศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถเลือกสอบภาษาใดก็ได้  หลายคนมักเข้าใจผิดว่าหากสอบวิชาที่คนสมัครน้อยก็จะมีโอกาสสอบติดมากว่า  ที่จริงแล้วระบบจะประมวลผลทั้ง 6 ภาษาเป็นวิชาภาษาต่างประเทศเหมือนกันแต่เวลาประกาศผลจะแยกกันตามแต่ละภาษา  ดังนั้นหากน้อง ๆ เลือกสอบวิชาภาษาที่เหมาะสมและถนัดมากที่สุดก็จะทำให้ได้คะแนนที่สูงในรายวิชานี้

          สำหรับ A-Level 88 Pali ภาษาบาลี เป็นภาษาที่หลายคนไม่ค่อยรู้จักเนื่องจากมักเข้าใจว่าเป็นภาษามีอยู่แต่ในเฉพาะแวดวงพุทธศาสนาเท่านั้น  แต่ที่จริงแล้วภาษาบาลีมีความสัมพันธ์กับภาษาไทยมาอย่างยาวนานและลึกซึ้ง  ทำให้น้อง ๆ เรียนรู้คำศัพท์หลายคำได้อย่างรวดเร็ว  เช่น  โลโก  แปลว่า  โลก  ภาสา  แปลว่า  ภาษา  เป็นต้น  อีกทั้งวิชาภาษาบาลีเป็นวิชาภาษาต่างประเทศเพียงภาษาเดียวที่โจทย์เป็นภาษาไทย และตัวอักษรที่เขียนภาษาบาลีก็เป็นตัวอักษรไทย  เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาภาษาบาลีจึงเป็นวิชาที่น้อง ๆ สายวิทย์มักเลือกสอบ เพราะสามารถเริ่มต้นเรียนได้รวดเร็วและได้คะแนนสูงไม่ต่างไปจากเพื่อน ๆ ที่เรียนภาษาอื่น  ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าภาษาบาลีจะง่ายไปกว่าภาษาอื่น  เพราะก็เป็นภาษาที่มีไวยากรณ์ที่ซับซ้อนและแตกต่างไปจากภาษาไทย  น้อง ๆ จำเป็นจะต้องศึกษาเพิ่มเติมให้มากกว่าที่เคยเรียนมาแล้วในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจึงจะมีความรู้เพียงพอต่อการสอบวิชา A-Level 88 Pali ภาษาบาลี

คอร์สเรียน A-Level 88 Pali ภาษาบาลี

         วิชาภาษาบาลีของดาว้องก์ทุกคอร์ส สอนโดยพี่มอลลี่  อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกวิชาภาษาไทย โทวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต

คอร์สเรียนวิชาภาษาบาลีมีทั้งหมด 4 คอร์ส

                


 Intensive  Palibhasa   ระบบออนไลน์ เรียนผ่านระบบ PC PLUS เรียนทั้งที่บ้านและสาขา
 สมัครเรียนระบบออนไลน์   

หากยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไง Click-->  

                 
   

  Turbo Palibhasa  ระบบออนไลน์ เรียนผ่านระบบ PC PLUS เรียนทั้งที่บ้านและสาขา
 สมัครเรียนระบบออนไลน์   

หากยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไง Click-->  


                                     
  Prime Palibhasa                
    
     
   
 The Secret Palibhasa

                                                           

หนังสือแนวข้อสอบ

          หนังสือแนวข้อสอบ PAT 7.6 ภาษาบาลี  เป็นหนังสือที่พี่มอลลี่ได้ออกและเฉลยข้อสอบด้วยตนเองกว่า 300 ข้อ  เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการฝึกฝนการวิเคราะห์ข้อสอบภาษาบาลี และใช้เป็นแนวทางการสอบวิชา A-Level 88 Pali ภาษาบาลี ได้ด้วย

    

 
น้อง ๆ จากคอร์สภาษาบาลีดาว้องก์

   
   
    


คำถามที่พบบ่อย

 

Q : หากไม่มีพื้นฐานมาก่อนจะเรียนได้ไหม/จะต้องเรียนคอร์สไหน

A : หากไม่มีพื้นฐานมาก่อนแนะนำให้เรียนคอร์ส Intensive Palibhasa คอร์สนี้พี่มอลลี่จะสอนตั้งแต่การอ่านภาษาบาลีไปจนถึงไวยากรณ์ทั้งหมดที่จะใช้สอบ  หากน้อง ๆ ไม่มีพื้นฐานพอไม่แนะนำให้ลงคอร์ส Turbo Palibhasa เพราะเป็นคอร์สตะลุยโจทย์และไวยากรณ์ขั้นสูง  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีพื้นฐานมาจากคอร์ส Intensive Palibhasa ก่อนจึงจะเรียนได้อย่างได้ผล

 

Q : ต้องเรียนคอร์สไหนบ้างถึงจะทำข้อสอบได้

A : แนะนำให้เรียนคอร์ส Intensive Palibhasa และ Turbo Palibhasa คู่กัน  เพราะคอร์ส Intensive Palibhasa จะทำให้น้อง ๆ เข้าใจไวยากรณ์พื้นฐานในภาษาบาลีและมักออกข้อสอบ  ส่วนคอร์ส Turbo Palibhasa น้อง ๆ จะได้ฝึกวิเคราะห์ทำโจทย์และเรียนรู้ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

 

Q : ควรเริ่มเรียนตอน ม.อะไร และเมื่อไหร่

A : ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของการเรียนภาษาบาลีคือ 6 เดือนก่อนที่จะถึงวันสอบ  ดังนั้นจึงควรเรียนตอน ม.6 เทอม 1 หรือ เทอม 2 ก็ได้  หรืออาจจะเรียนตอน ม.5 เทอม 2 ก็ได้  แต่ไม่ควรเรียนก่อนนานเกินไปเพราะกว่าจะถึงวันสอบอาจลืมเนื้อหาได้


                                    

  

   


                                                     
 

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×