ติวข้อสอบสังคม ม.ต้น By พี่หมอเจ
 09 มีนาคม 2564 15:00:46
 ติวข้อสอบสังคม ม.ต้น By พี่หมอเจ             

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.1     เศรษฐศาสตร์     

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.2     เศรษฐศาสตร์

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.3     พระพุทธศาสนา         

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.4     พระพุทธศาสนา

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.5     ประวัติศาสตร์             

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.6     ภูมิศาสตร์

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.7     ประวัติศาสตร์       

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.8     ภูมิศาสตร์

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.9     เศรษฐศาสตร์         

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.10   เศรษฐศาสตร์

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.11   สังคมศึกษา       

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.12   เศรษฐศาสตร์

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.13   เศรษฐศาสตร์                           

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.14   ภูมิศาสตร์

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.15   ภูมิศาสตร์           

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.16   ประวัติศาสตร์

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.17   ประวัติศาสตร์                   

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.18   ประวัติศาสตร์

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.19   กฎหมาย     

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.20   หลักธรรมในวันสำคัญต่างๆ

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.21   ประวัติศาสตร์     

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.22   เศรษฐศาสตร์

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.23   ความรู้รอบตัว               

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.24   รวมกลุ่มอาเซียน

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.25   วิชาสังคมภูมิศาสตร์           

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.26   ประวัติศาสตร์

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

    Ep.27   ภูมิศาสตร์           

              

 
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×