ผลการประกวด หนุ่ม - สาว pop 2020
 22 ตุลาคม 2562 13:16:36

 


น้องเจี่ย : ณัฎฐเดช  ธีระพรเพิ่มสุข
   ชนะเลิศ หนุ่มPOP DA’VANCE ปี 2020

น้องหว่าหวา : พิมมาดา  ชมภูรัตน์
   ชนะเลิศ สาวPOP DA’VANCE ปี 2020

 น้องอุลตร้า : ฆฤณ  ม่วงน้อยเจริญ
   หนุ่มPOP DA’VANCE ปี 2020

น้องปอ : ธัญจิรา  ผึ่งผาย
   สาวPOP DA’VANCE ปี 2020

น้องบุ๊ค : ปพนวิช  พฤกษ์พระกานต์
   หนุ่มPOP DA’VANCE ปี 2020


น้องอ๋อม : ปัณชญา สุวรรณกุฏ
สาวPOP DA’VANCE ปี 2020

 น้องไอซ์ : สิปปกร  พรกฤษฎากุล
   หนุ่มPOP DA’VANCE ปี 2020

น้องแพท : ปณิดา  หล่อธราประเสริฐ
  สาวPOP DA’VANCE ปี 2020

น้องป๊อป : กิตติคุณ  เกิดแก้ว
 หนุ่มPOP DA’VANCE ปี 2020

น้องตาล : นันทิชา  สกุลทอง
สาวPOP DA’VANCE ปี 2020

น้องกฤษ : กฤษฎา  วรกิตติคุณ
   หนุ่มPOP DA’VANCE ปี 2020


น้องแอล : สมธิตา  เวชชยานนท์
สาวPOP DA’VANCE ปี 2020

รางวัล : หนุ่มหน้าเด้ง
น้องอุลตร้า : ฆฤณ  ม่วงน้อยเจริญ

   โรงเรียน : สวนกุหลาบวิทยาลัย

รางวัล : สาวหน้าเด้ง
น้องอ๋อม : ปณชญา  สุวรรณกฎ
   โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช


รางวัล : POPULAR VOTE KA
น้องบอล : ธนดล  อัศวะภูมิ

   โรงเรียน : กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์


รางวัล : POPULAR VOTE KA
น้องข้าวปั้น : บัณฑิตา  บัณฑิตย์
   โรงเรียน : ราชินีบน

 

รางวัล : สาวผมสวย  เมจิเซรั่ม  อัญชัน
น้องหว่าหวา : พิมมาดา  ชมภูรัตน์
   โรงเรียน : สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                         

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×