ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
พันธะเคมี
โมล ปริมาณสารสัมพันธ์
แก๊ส และสมบัติของแก๊ส (หลักสูตรใหม่)
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สมดุลเคมี
กรด-เบส
เคมีไฟฟ้า
สารประกอบคาร์บอน และพอลิเมอร์
Entrance ใช้สอบ A-Level เคมี
ตะลุยโจทย์เคมี + Upskill ใช้สอบ A-Level เคมี
Entrance + ตะลุยโจทย์เคมี + Upskill ใช้สอบ A-Level
    {{#courseImageUrls}}
  • {{/courseImageUrls}}
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
รอบสด
{{livePriceRange}}
{{/isLive}} {{#isSelfBranchOnly}}
pc
PC
{{selfPriceRange}}
{{/isSelfBranchOnly}} {{#isSelfOnline}}
PC PC
PC Plus
{{selfPriceRange}}
{{/isSelfOnline}} {{#isDvd}}
DVD
{{dvdPriceRange}}
{{/isDvd}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×