คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย) + วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (เชาวน์) + การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (คำนวณ)
แพ็กคู่ คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย และคณิตศาสตร์+วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
แพ็กรวม คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป + วิชาภาษาอังกฤษ + วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
    {{#courseImageUrls}}
  • {{/courseImageUrls}}
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
รอบสด
{{livePriceRange}}
{{/isLive}} {{#isSelfBranchOnly}}
pc
PC
{{selfPriceRange}}
{{/isSelfBranchOnly}} {{#isSelfOnline}}
PC PC
PC Plus
{{selfPriceRange}}
{{/isSelfOnline}} {{#isDvd}}
DVD
{{dvdPriceRange}}
{{/isDvd}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×