คอร์ส INTENSIVE สรุปเนื้อหาไทย+สังคม ม.ปลาย ครบทุกประเด็น สำหรับสอบ A-Level
คอร์ส TURBO สรุป ไทย+สังคม แบบรวบรัด และทำโจทย์ อัปคะแนนให้สูงสุด สำหรับสอบ A-Level
คอร์ส TURBO ONLINE สรุป ไทย+สังคม แบบรวบรัด และทำโจทย์ อัปคะแนนให้สูงสุด สำหรับสอบ A-Level
คอร์ส INTENSIVE สรุปเนื้อหาไทย+สังคม ม.ปลาย แบบครบทุกประเด็น +TURBO ตะลุยโจทย์ ไทย+สังคม แบบรวบรัด และทำโจทย์ อัปคะแนนให้สูงสุด
TGAT สมรรถนะการทำงานในอนาคต และการคิดอย่างมีเหตุผล (ด้านภาษา)
TGAT การคิดอย่างมีเหตุผล
TGAT แพ็กคู่ สมรรถนะการทำงาน + TGAT การคิดอย่างมีเหตุผล
TGAT แพ็กรวม สมรรถนะการทำงาน + TGAT การคิดอย่างมีเหตุผล + การสื่อสารภาษาอังกฤษ
TGAT แพ็กรวม สมรรถนะการทำงาน + การคิดอย่างมีเหตุผล + การสื่อสารภาษาอังกฤษ + A-Level ภาษาอังกฤษ
INTENSIVE PALIBHASA เนื้อหาวิชาภาษาบาลี สำหรับสอบ A-Level
TURBO PALIBHASA ตะลุยโจทย์ไวยากรณ์ขั้นสูง การอ่าน และการแปล สำหรับสอบ A-Level
INTENSIVE PALIBHASA + TURBO PALIBHASA(เนื้อหาภาษาบาลี+ตะลุยโจทย์ไวยากรณ์ขั้นสูง การอ่าน และการแปล)
Intensive ภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ม.1
Intensiveไทย ม.ต้น สรุปเนื้อหาไทย ม.ต้น (หนังสือ e-book)
TURBO ตะลุยโจทย์ภาษาไทย ม.ต้น
Prompt - พร้อม วิชาภาษาไทยสำหรับสอบเข้าเตรียมฯ (2565)
Prompt - พร้อม วิชาภาษาไทยสำหรับสอบเข้าเตรียมฯ (2566)
Prompt - พร้อม วิชาภาษาไทยสำหรับสอบเข้าเตรียมฯ (2567) (หนังสือ e-book)
Intensive สังคม ม.ต้น เป็นคอร์สเรียนปูพื้นฐานอย่างละเอียดของสังคม ม.ต้น
TURBO EXPRESS สังคม ม.ต้น ทบทวนเนื้อหาทุกสาระ และตะลุยข้อสอบเตรียมฯ
โค้งสุดท้ายพิชิตเตรียมฯ สังคม ม.ต้น (หนังสือ e-book)
INTENSIVE ENGLISH สรุปเนื้อหา ไวยากรณ์ คำศัพท์ การอ่าน ของภาษาอังกฤษ ม.ต้น
Intensiveไทย ม.ต้น สรุปเนื้อหาไทย ม.ต้น + TURBO ตะลุยโจทย์ภาษาไทย ม.ต้น
Intensive สังคม ม.ต้น + TURBO EXPRESS สังคม ม.ต้น
Intensiveไทย ม.ต้น + Intensive สังคม ม.ต้น
TURBO ตะลุยโจทย์ภาษาไทย ม.ต้น + TURBO EXPRESS สังคม ม.ต้น ทบทวนเนื้อหาทุกสาระ และตะลุยข้อสอบเตรียมฯ
INTENSIVE สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ต้น + TURBO ตะลุยโจทย์ภาษาไทย ม.ต้น + PROMPT พร้อม ภาษาไทยเตรียมสอบเข้าเตรียมฯ
ม.4 หลักภาษาไทย เนื้อหาหลักภาษาไทย พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด
ม.4 วรรณคดี เนื้อหาวรรณคดี พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด
ม.4 พระพุทธศาสนา เนื้อหาพระพุทธศาสนา พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด
ม.5 หลักภาษาไทย เนื้อหาหลักภาษาไทย พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด
ม.5 วรรณคดี เนื้อหาวรรณคดี พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด
ม.5 พระพุทธศาสนา เนื้อหาพระพุทธศาสนา พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด
ม.6 วรรณคดี เนื้อหาวรรณคดี พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด
สังคมวิทยา เนื้อหาสังคมวิทยา พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด
รัฐศาสตร์ เนื้อหารัฐศาสตร์ พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด
กฎหมาย เนื้อหากฎหมาย พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด
ภูมิศาสตร์ เนื้อหาภูมิศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เนื้อหาเศรษฐศาสตร์ พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด
แพ็กรวม วรรณคดี ม.4 - ม.6 เนื้อหาวรรณคดี พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด
ศาสนาสากล เนื้อหาศาสนาสากล พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด
ม.4 หลักภาษาไทย + รัฐศาสตร์ + กฎหมาย
ม.4 หลักภาษาไทย + สังคมวิทยา + พระพุทธศาสนา ม.4
ม.4 หลักภาษาไทย + สังคมวิทยา
ม.4 หลักภาษาไทย + รัฐศาสตร์
ม.4 หลักภาษาไทย + พระพุทธศาสนา ม.4
ม.4 หลักภาษาไทย + กฎหมาย
ม.5 หลักภาษาไทย + ภูมิศาสตร์ + พระพุทธศาสนา ม.5
ม.5 หลักภาษาไทย + เศรษฐศาสตร์
ม.5 หลักภาษาไทย + ภูมิศาสตร์
ม.5 หลักภาษาไทย + พระพุทธศาสนา ม.5
ประวัติศาสตร์ ไทย + ประวัติศาสตร์สากล พร้อมแบบฝึกหัด
คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย) + วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (เชาวน์) + การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (คำนวณ)
แพ็กคู่ คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย และคณิตศาสตร์+วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
แพ็กรวม คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป + วิชาภาษาอังกฤษ + วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
สำนวนไทย
สะกดคำ
สำนวนไทย + สะกดคำ
    {{#courseImageUrls}}
  • {{/courseImageUrls}}
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
รอบสด
{{livePriceRange}}
{{/isLive}} {{#isSelfBranchOnly}}
pc
PC
{{selfPriceRange}}
{{/isSelfBranchOnly}} {{#isSelfOnline}}
PC PC
PC Plus
{{selfPriceRange}}
{{/isSelfOnline}} {{#isDvd}}
DVD
{{dvdPriceRange}}
{{/isDvd}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×