คอร์ส INTENSIVE สรุปเนื้อหาไทย+สังคม ม.ปลาย ครบทุกประเด็น
คอร์ส INTENSIVE สรุปเนื้อหาไทย+สังคม ม.ปลาย แบบครบทุกประเด็น +TURBO ตะลุยโจทย์ ไทย+สังคม แบบรวบรัด และทำโจทย์ อัพคะแนนให้สูงสุด
คอร์ส TURBO สรุป ไทย+สังคม แบบรวบรัด และทำโจทย์ อัพคะแนนให้สูงสุด
คอร์ส TURBO ONLINE สรุป ไทย+สังคม แบบรวบรัด และทำโจทย์ อัพคะแนนให้สูงสุด
TGAT สมรรถนะการทำงานในอนาคต และการคิดอย่างมีเหตุผล (ด้านภาษา)
TGAT การคิดอย่างมีเหตุผล
TGAT แพ็กคู่ สมรรถนะการทำงาน + TGAT การคิดอย่างมีเหตุผล
TGAT แพ็กรวม สมรรถนะการทำงาน + TGAT การคิดอย่างมีเหตุผล + การสื่อสารภาษาอังกฤษ
TGAT แพ็กรวม สมรรถนะการทำงาน + การคิดอย่างมีเหตุผล + การสื่อสารภาษาอังกฤษ + A-Level ภาษาอังกฤษ
INTENSIVE PALIBHASA เนื้อหาวิชาภาษาบาลี สำหรับสอบ A-Level
TURBO PALIBHASA ตะลุยโจทย์ไวยากรณ์ขั้นสูง การอ่าน และการแปล สำหรับสอบ A-Level
INTENSIVE PALIBHASA + TURBO PALIBHASA(เนื้อหาภาษาบาลี+ตะลุยโจทย์ไวยากรณ์ขั้นสูง การอ่าน และการแปล)
ภาษาไทยเพื่อใช้สอบ GAT หรือวิชาความถนัดทั่วไป
ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ ONET ภาษาไทย ย้อนหลัง 3 ปี (ม.ปลาย)
ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบ ONET ไทย+สังคม ปี 60,61,62,63,64 (ม.ปลาย)
Intensive ภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ม.1
Intensiveไทย ม.ต้น สรุปเนื้อหาไทย ม.ต้น
TURBO ตะลุยโจทย์ภาษาไทย ม.ต้น
Prompt - พร้อม วิชาภาษาไทยสำหรับสอบเข้าเตรียมฯ (2565)
Prompt - พร้อม วิชาภาษาไทยสำหรับสอบเข้าเตรียมฯ (2566)
Prompt - พร้อม วิชาภาษาไทยสำหรับสอบเข้าเตรียมฯ (2567)
Intensive สังคม ม.ต้น เป็นคอร์สเรียนปูพื้นฐานอย่างละเอียดของสังคม ม.ต้น
TURBO EXPRESS สังคม ม.ต้น ทบทวนเนื้อหาทุกสาระ และตะลุยข้อสอบเตรียมฯ
โค้งสุดท้ายพิชิตเตรียมฯ สังคม ม.ต้น
Intensiveไทย ม.ต้น สรุปเนื้อหาไทย ม.ต้น + TURBO ตะลุยโจทย์ภาษาไทย ม.ต้น
Intensive สังคม ม.ต้น + TURBO EXPRESS สังคม ม.ต้น
Intensiveไทย ม.ต้น + Intensive สังคม ม.ต้น
TURBO ตะลุยโจทย์ภาษาไทย + TURBO EXPRESS สังคม ม.ต้น ทบทวนเนื้อหาทุกสาระ และตะลุยข้อสอบเตรียมฯ
Intensiveสรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ต้น + TURBO ตะลุยโจทย์ภาษาไทย ม.ต้น + PROMPT พร้อม ภาษาไทยเตรียมสอบเข้าเตรียมฯ
ม.4 หลักภาษาไทย
ม.4 วรรณคดี
ม.4 พระพุทธศาสนา
ม.5 หลักภาษาไทย
ม.5 วรรณคดี
ม.5 พระพุทธศาสนา
ม.6 วรรณคดี
สังคมวิทยา
รัฐศาสตร์
กฎหมาย
ภูมิศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ศาสนาสากล
ม.4 หลักภาษาไทย + รัฐศาสตร์ + กฎหมาย
ม.4 หลักภาษาไทย + สังคมวิทยา + พระพุทธศาสนา ม.4
ม.4 หลักภาษาไทย + สังคมวิทยา
ม.4 หลักภาษาไทย + รัฐศาสตร์
ม.4 หลักภาษาไทย + พระพุทธศาสนา ม.4
ม.4 หลักภาษาไทย + กฎหมาย
ม.5 หลักภาษาไทย + ภูมิศาสตร์ + พระพุทธศาสนา ม.5
ม.5 หลักภาษาไทย + เศรษฐศาสตร์
ม.5 หลักภาษาไทย + ภูมิศาสตร์
ม.5 หลักภาษาไทย + พระพุทธศาสนา ม.5
ประวัติศาสตร์ ไทย + สากล
คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย) + วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (เชาวน์) + การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (คำนวณ)
แพ็กรวม คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป + วิชาภาษาอังกฤษ + วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
สำนวนไทย
สะกดคำ
สำนวนไทย + สะกดคำ
    {{#courseImageUrls}}
  • {{/courseImageUrls}}
{{packageGroupCode}}
{{packageGroup}}
{{instituteName}}
{{#isLive}}
รอบสด
{{livePriceRange}}
{{/isLive}} {{#isSelfBranchOnly}}
pc
PC
{{selfPriceRange}}
{{/isSelfBranchOnly}} {{#isSelfOnline}}
PC PC
PC Plus
{{selfPriceRange}}
{{/isSelfOnline}} {{#isDvd}}
DVD
{{dvdPriceRange}}
{{/isDvd}}

{{packageGroupDesc}}

{{importantRemark}}

{{packageRemark}}

ดูรายละเอียดคอร์สนี้
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×