A-Level เคมีออกอะไรบ้าง ติวข้อสอบเคมี พี่เก่ง พี่นัท
 28 กรกฎาคม 2565 12:21:27

ข้อสอบ A-Level เคมี ออกอะไรบ้าง

จาก Blueprint ข้อสอบจะออกทุกหัวข้อที่ได้เรียนตอนม.ปลาย ตรงตามหลักสูตรล่าสุด สสวท. 

ข้อสอบ A-Level เคมี มีจำนวนข้อ 35 ข้อ
แบ่งเป็นปรนัย 30 ข้อ
อัตนัยระบายคำตอบอีก 5 ข้อ
มีเวลาทำข้อสอบทั้งหมด 90 นาที
น้อง ๆ จะมีเวลาทำข้อสอบทั้งหมด 90 นาที และจะต้องแม่นเนื้อหาทำโจทย์ให้เร็ว ถึงจะทำข้อสอบทัน

เนื้อหาข้อสอบที่ออก
 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
 1. อะตอมและสมบัติของธาตุ

 2. พันธะเคมี
 3. แก๊ส
 4. เคมีอินทรีย์
 5. พอลิเมอร์
 15 -17 ข้อ
 
สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
 1. ปริมาณสัมพันธ์
 2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 3. สมดุลเคมี
 4. กรด–เบส
 5. เคมีไฟฟ้า
  15 – 17 ข้อ

ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร
 1. ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
 2. โมล
 3. สารละลาย
 2 – 4 ข้อ

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบBlueprint

คอร์สเรียนวิชาเคมี 


เรื่อง : ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี
เป็นคอร์สเคมีพื้นฐาน  ด้านความปลอดภัยเหมาะสำหรับนักเรียนทุกคน
สมัครแบบเรียนที่สาขาเรื่อง : โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ

เป็นคอร์สเคมีพื้นฐาน  เหมาะสำหรับนักเรียนทุกคน

สมัครแบบเรียนที่สาขา


เรื่อง :  พันธะเคมี

เป็นคอร์สเคมีพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนทุกคน

สมัครแบบเรียนที่สาขา


เรื่อง :  โมล ปริมาณสารสัมพันธ์

ต้องผ่านคอร์สเคมีพื้นฐานก่อน  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.5 และ ม.6
สมัครแบบเรียนที่สาขา


เรื่อง :  แก๊ส และสมบัติของแก๊ส (หลักสูตรใหม่)
สมัครแบบเรียนที่สาขา


เรื่อง :  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ต้องผ่านคอร์สพื้นฐานเคมีก่อน  สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6

สมัครแบบเรียนที่สาขา


เรื่อง :  สมดุลเคมี
ต้องผ่านคอร์สพื้นฐานเคมีก่อน  สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6
สมัครแบบเรียนที่สาขา


เรื่อง :  กรด-เบส
เป็นคอร์สพื้นฐานเรื่อง กรด-เบส ไปจนถึงการคำนวณ กรด-เบส
สมัครแบบเรียนที่สาขา


เรื่อง :  เคมีไฟฟ้า

เป็นคอร์สพื้นฐานเคมีไฟฟ้า และหลักการคำนวณที่เกี่ยวข้อง

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ผ่านคอร์สพื้นฐาน (ตารางธาตุ) แล้ว

สมัครแบบเรียนที่สาขา


เรื่อง :  สารประกอบคาร์บอน และพอลิเมอร์
ต้องผ่านคอร์สพื้นฐานเคมีก่อน  สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6

สมัครแบบเรียนที่สาขา

Entrance (TCAS)
เป็นคอร์สที่ทบทวนเนื้อหา ม.4 - ม.6 ทั้งหมด พร้อมทำข้อสอบ
จริงที่ใช้ในการสอบเข้ามหาลัย ย้อนหลังกว่า 10 พ.ศ.
สมัครเรียนระบบออนไลน์ 

ตะลุยโจทย์เคมี + Upskill
คอร์สนี้สำหรับน้องๆ ที่เรียนคอร์ส Entrance มาก่อนนะครับ
สมัครเรียนระบบออนไลน์ 

พี่เก่งจะมาแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบเคมีจากวิชาสามัญของปีที่ผ่านมา น้องๆ สามารถฝึกทำโจทย์และดูเป็นแนวทางเพื่อใช้สอบ A-Level เคมีได้ค่ะ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zfemUYmWYwc

   Ep.1วิชาสามัญ 
                          

   Ep.2วิชาสามัญ

   Ep.3 วิชาสามัญ
                                      

   Ep.4วิชาสามัญ

   Ep.5วิชาสามัญ
        

   Ep.6วิชาสามัญ

   Ep.7วิชาสามั

   Ep.8กรดเบสบัฟเฟอร์

   Ep.9วิชาสามัญ
            

   Ep.10อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

   Ep.11สมดุลเคมี 
                                           

   Ep.12คำนวณสมดุลเคมี

   Ep.13กรดเบส 
                                             

   Ep.14 วิชาสามัญ

   Ep.15กรดเบสและสารละลายกรดเบส   
       

   Ep.16กรดเบสและสารละลายกรดเบส

   Ep.17ไฟฟ้าเคมี 
                                 

   Ep.18ไฟฟ้าเคมี

   Ep.19สารประกอบคาร์บอน 
                         

    Ep.20วิชาสามัญ

    Ep.21พันธะไฮโดรเจน 
                                 

    Ep.22สารประกอบคาร์บอนและไอโซเมอร์

    Ep.23จุดเดือด และ จุดหลอมเหลว
             

    Ep.24สารประกอบคาร์บอน

    Ep.25สารชีวโมเลกุล 
                                 

   Ep.26สอวน ปี 62


        

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×