รายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการส่งคะแนน O-net และวิชาสามัญ 2564
 30 ธันวาคม 2564 13:25:22

ข้อควรทราบ :

  1. น้องๆ สามารถรับเหรียญรางวัลได้ ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ได้ที่ดาว้องก์ทุกสาขาที่น้องสะดวก
  2. นำบัตรดาว้องก์ หรือบัตรประชาชน มาขอรับเหรียญรางวัล ได้ ในเวลาทำการ ของโรงเรียน

                                                             กลุ่ม โล่

ลำดับที่

ชื่อเล่น

ชื่อ-นามสกุล

 โรงเรียน

รับเหรียญเพิ่ม

ระบุรับที่งาน  TOP Awards หรือสาขา

1

ต้นไผ่

ศิรดา ลิ่มวงศ์

มหิดลวิทยานุสรณ์

ทองสังคม

ส่ง EMS

2

มายด์

ฐิติรัตน์​ มห​าเอกอนันต์

ซางตาครู้สคอนแวนท์

เงินสังคม

น้องรับที่งานแล้ว

3

เฌอแตม

เต็มตรอง นิ่มระวี

เตรียมอุดม

-

น้องรับที่งานแล้ว

4

กล้า

ภูมิศิวัฒน์ ทิตตภักดี

เตรียมอุดมศึกษา

-

น้องรับที่งานแล้ว

5

โอปอล

รินรดา ศัลยานุบาล

มหิดลวิทยานุสรณ์

ทองสังคม

ระบุรับสาขารังสิต

6

เกตน์

ณิชากร ชูช่วย

เตรียมอุดมศึกษา

-

ระบุรับสาขาสยาม

7

อู

พิรญาณ์ ฉายากุล

สาธิต ม.เกษตรศาสตร์

-

ระบุรับสาขาสยาม

8

แพท

วิชชุลดา จังคศิริ

สามเสนวิทยาลัย

ทองสังคม

น้องรับที่งานแล้ว

9

นิว

ชัญญา พัฒนพงษ์ศักดิ์

เตรียมอุดมศึกษา

ทองแดงสังคม

น้องรับที่งานแล้ว

10

ปลื้ม

ณัฐชานันท์ วังวิวัฒน์เดชา

มหิดลวิทยานุสรณ์

เงินสังคม

ส่ง EMS

11

อ้อนแอ้น

ปัณฑิตา ศรีชาติ

เตรียมอุดมศึกษา

ทองแดงสังคม

ระบุรับสาขาสยาม

12

นน

เปรม สอาดยิ่ง

เตรียมอุดมศึกษา

ทองสังคม

ระบุรับสาขาสยาม

13

หนูดี

ลักษิกา จิรากร

สาธิตเกษตร

เงินสังคม

ระบุรับสาขงามวงศ์วาน

14

จูน

ลัคนา สัจยากร

สาธิต มศว.ปทุมวัน

ทองแดงสังคม

น้องรับที่งานแล้ว

15

น้ำฟ้า

วรรษกร ประดุจกาญจนา

มอ.วิทยานุสรณ์

-

ระบุรับสาขาสยาม

16

หยก

ศรัญญ์รัชต์ ว่องไชยกุล

เตรียมอุดมศึกษา

ทองสังคม

น้องรับที่งานแล้ว

17

เอิร์บ

กันตรัต วุฑฒิกรรมรักษา

เตรียมอุดมศึกษา

-

น้องรับที่งานแล้ว

18

จิงจิง

ทัชชกร ประชุมพันธุ์

เตรียมอุดมศึกษา

ทองแดงสังคม

น้องรับที่งานแล้ว

19

เร

รฐา พุทธชัยกุล

มหิดลวิทยานุสรณ์

ทองไทย

น้องรับที่งานแล้ว

20

หมิง

อภิวิชญ์ ฉัตรสุภางค์

เตรียมอุดมศึกษา

ทองไทย

น้องรับที่งานแล้ว

21

วินนี่

ภานินนุช ฉัตรพัฒนศิริ

มหิดลวิทยานุสรณ์

ทองไทย

น้องรับที่งานแล้ว

22

น้ำหวาน

ชัชชญา คงเจริญคณิศร

หาดใหญ่วิทยาลัย

ทองไทย

ระบุรับสาขาเยาวราช

23

ต๊อด

บัณฑิตา วัดพ่วง

ระยองวิทยาคม

เงินไทย

น้องรับที่งานแล้ว

24

ปาล์ม

ศิวกร เพ็ชรสันทัด

เตรียมอุดมศึกษา

ทองแดงไทย

น้องรับที่งานแล้ว

25

นินญ่า

ปรัชกร ชีวศรีรุ่งเรือง

ธิดานุเคราะห์

เงินไทย

ระบุรับสาขาสยาม

26

โอลาฟ

สมิทธิ์ โชติวิสิทธิ์

เตรียมอุดมศึกษา

เงินไทย

น้องรับที่งานแล้ว

27

ปู

อริสา ลินทรัตนศิริกุล

เตรียมอุดมศึกษา

ทองไทย

ส่ง EMS

เหรียญทองวิชาภาษาไทย+ทองวิชาสังคม

ลำดับที่

ชื่อเล่น

ชื่อ-นามสกุล

1

บีบี

กันตฤทธิ์ แสงประชาธนารักษ์

2

หลิว

กีรติ สุธีรยงประเสริฐ

3

แพร

ณภัทรา ศรีรัตนพงษ์

4

พลอย

ธนภรณ์ ปริญญารัตน์

5

มิ้น

ธันยชนก วงศ์เจตดิลก

6

ติวต้น

นนทพรรทน์ แผ่ธนกิจ

7

บีม

ปุณยนุช รัตนเมธานนท์

8

ซี

พรณิชา โสวเลิศรัชต์

9

เบซซ์

พิรญาณ์ ภานุมนต์วาที

10

แพท

ภัทลดา สุรกิจชัย

11

เมย์

เมธานี ยงค์สาโรจน์

12

มีมี่

ลัลนา ตีระวัฒนานนท์

13

มายด์

สกุลกาญจน์ สินธุเดช

14

เป๊ปซี่

สงกรานต์ แซ่ตั้ง

15

วิว

สุทธิดา แซ่ฉั่ว

16

บีม

สุธนัย เชี่ยวชาญวัฒนา

17

นุ้ย

หทัยรัตน์ ประวิตรภิญโญ

18

เกรท

อัครพล สว่างพาณิชย์

19

ฟ้า

ธัญญวีร์ ทองตัน

เหรียญทองวิชาภาษาไทย

ลำดับที่

ชื่อเล่น

ชื่อ-นามสกุล

1

อ้อม

กมลพร ศรีแจ่ม

2

เหม่ยเมี่ยว

กัลยดา เบญจลักษณพร

3

พีท

ฉัตรชนก คงทน

4

มีน

คณิศร เพ็ชร์แก้ว

5

เฟม

ชิดชนก นามบุรี

6

ปาย

ณัฏฐฤทัย ชัยอริยเมธี

7

ปลื้ม

ทรงยศ ส่งศรีบุญสิทธิ์

8

นิล

ธนกฤต  เพชรแก้ว

9

อันน์

ธรรมิกา โตนิติวงศ์

10

เบลล์

ธันยพร แซ่เฮ้ง

11

ไทมม์

ธีรธัช เย็นสำราญ

12

ข้าวปุ้น

นนท์นภัส ประมายะยัง

13

ซิน

นภัสวรรณ หงสา

14

หมวย

นามตะวัน หมวดรอด

15

ไวน์

นิสากร ศรีคำแซง

16

เอิร์น

ปานแก้ว ปิยมหพงศ์

17

ฝ้าย

พรทิพย์ ลิ้มยิ้ม

18

ปุณ

ปุญญมาศ กิจวรวิเชียร

19

พิม

พริม ขวงธนะชัย

20

น้าม

พัณณ์จุฑา เจริญแพทย์

21

ตังตัง

พิมพ์พฤน เนียมเตียง

22

เฟิน

พิมมาดา จงมหาศาลชัย

23

ยิหวา

พีรยา หอมชื่น

24

บิ๊ก

พิรัชย์ สามิตสมบัติ

25

ภัทร

ภัทริดา เลือดนักรบ

26

เพชร

ภารดี เกตุศักดิ์

27

อิ๊น

ภากร สุขสมบัติ

28

บัว

วรรณวิสาข์ ขันมั่น

29

หวาน

สิริกร วงษ์ชู

30

เชน

สุวรรณเทพ คำศรี

31

ฟิล์ม

อชิตะ วุฒิฐานทวี

32

อุ้ม

อภิชยา นากสุกปรั่ง

33

เอมี่

อภิญญา สุทธิกุล

เหรียญทองวิชาภาษาไทย+เหรียญเงินวิชาสังคม

 

ลำดับที่

ชื่อเล่น

ชื่อ-นามสกุล

 

1

เบส

ญาณิศา รัตนวิระกุล

 

2

โซเฟีย

ณัฏฐณิภัทร ใจปลื้ม

 

3

โบ๊ท

เตโช ชินพงศ์พาณิชย์

 

4

ทอย

ธนพล บุญศิริเศรษฐ

 

5

ภูมิ

ธนภูมิ ฉันทวิทย์

 

6

พิมพ์

ธวัลรัตน์ องอาจวาณิชย์

 

7

มินนี่

ธัญพัสกร์ อมรรัตนายุทธ์

 

8

เฌอแตม

ธัญพิชา นพจินดา

 

9

แครอท

นภาพร จินต์ปัญญกุล

 

10

อั้ม

พัทธ์ธีรา พงษ์สุทธิ์

 

11

ใหม่

พิชญกานต์ สู่พานิช

 

12

น้ำใส

พิชย์ณิศา โสฬสลิขิต

 

13

พริม

พิมพ์รัชนี สุนสะธรรม

 

14

บุ๋น

รหัท ตั้งโสภณ

 

15

แก้ม

รุ่งลดา ฟูกิจวณิช

 

16

แก้ม

ลักษณ์ณารีย์ ใจวงศ์

 

17

ข้าวฟ่าง

วชิรญาณ์ เสนกรรหา

 

18

ปอนด์

วิชชากร โตรุ่งนิพัทธ์

 

19

ข้าวปั้น

ศศิรภา สารชน

 

20

ซัน

ศิวรินทร์ พงศกรพฤฒิกุล

 

21

หมุย

ศุภกร เจริญรื่น

 

22

พีท

สรนันท์ แก้วธิดา

 

23

ฮิมต้า

สัจจพล สุคตะ

 

เหรียญทองวิชาภาษาไทย+ทองแดงวิชาสังคม

ลำดับที่

ชื่อเล่น

ชื่อ-นามสกุล

1

ดัง

กฤษฎา ศรีธาตุ

2

ตังเม

กัญญาณัฐ จันทร์ศรี

3

รส

คนธรส เพชรวิสัย

4

หนิง

จิดาภา มหารัตนมาลัย

5

ไอซ์

ชนัญชิดา สงวนศักดิ์มั่น

6

ฟ้า

ฐิติภา แสนศรี

7

มิ้ม

ณิชกานต์ ภคภิญโญภาพสกุล

8

ปอ

ทศพล  ด่านธีรวนิชย์

9

ทูน่า

ณิชาภัทร หาญภักดี

10

อิ๊งค์

ธนัตถา ตรัวกูล

11

บัว

น.ส.วรรณวิสาข์ ขันมั่น

12

ปอน

นันท์นภัส ปกป้อง

13

บัว

บัวบูชา สาลีพัฒนผล

14

ใบตอง

เบญจรัตน์ จิตเจนสุวรรณ

15

แท็ป

ปณภัทร ชาญวิทย์สถาพร

16

นีร

ปณาลี กิตติเรืองวิทยา

17

ปัณณ์

ปัณณภัทร กล่ำถนอม

18

เอย

ปิยาพัชร รัตนสุวรรณ

19

ออม

พนิตวีร์ กันตังกุล

20

พิมภ์

พิมภ์ลภัส พิทักษ์ธรรม

21

แอลฟี่

พีรดา  มงคลชัย

22

ใบตอง

เพ็ญพิมล มานะการ

23

มิ้นท์​

ภัคจิรา​ ชัย​ประเสริฐ​

24

ป๊อบ

มงคลสิทธิ์ บุญมา

25

มินนี่

รสิตา เตชะมหพันธ์

26

หยก

วิชญาดา เร่งไพบูลย์วงษ์

27

จูน

วิมพ์กมล หิรัญรักษ์พัฒนา

28

มุก

สิริกร สุรกิจบวร

29

อุ้ม

สุชาดา จันทร์ส่อง

30

ลีนุก

สุชานาฎ เพ็ชรผึ้ง

31

เฟรนด์

อนรรฆวี วชิรศักดิ์ชัย

32

ไอริณ

ไอริณ ศิริอดุลย์

เหรียญทองวิชาสังคม+เงินวิชาภาษาไทย

ลำดับที่

ชื่อเล่น

ชื่อ-นามสกุล

1

ฟ่อน

กรกนก ศรีดาคำ

2

พั้นช์

ญาณิศา แสงสว่าง

3

เอม

ณพรรณ อัตถากร

4

ข้าวโพด

ณัชชา ชูกิจงาม

5

เบลล์

ณิชา วิรุฬห์พานิช

6

นก

ธัญกร จารุสิริรังษี

7

ลูกตาล

รักชนก วงศ์ธนัฐกุล

8

เอย

ศิษณา ดิถีสวัสดิ์เวทย์

9

มิค

สิรภพ พิชิตการณ์

เหรียญทองวิชาสังคม+ทองแดงวิชาภาษาไทย

ลำดับที่

ชื่อเล่น

ชื่อ-นามสกุล

1

บีน

ปสุตา ภมร

2

นุ

อนุเทพ สังวาลสุวรรณ

เหรียญเงินวิชาภาษาไทย+เงินวิชาสังคม

ลำดับที่

ชื่อเล่น

ชื่อ-นามสกุล

1

ฟ้า

ชนิกานต์ นาคสุด

2

แต๊งค์

เทพฤทธิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

3

กร

ธนกร ทองสิมา

4

คุกกี้

นรรัตน์ ธีระรังสิกุล

5

เดียร์

นันท์นภัส สุวัตธิกะ

6

แซม

นิติธร ตรีสุรมงคลโชติ

7

พริม

พริมา รัตธนภาส

8

พิชญ์

พัสกร เจริญจิตร

9

แพร

พีรดา พราหมโณ

10

เนเน่

ฟ้าใส ทัศนลีลพร

11

แบบ/

โยษิตา ศรีพลอย

12

พลุพลอย

วนัชพร ทั่งศรี

13

พีธ

วรพัชร์​ วิรุฬราช​

14

เหนือ

วิชญาดา  ฉายศรี

15

ต่อ

วุฒิวัฒน์ สุวรรณศรีสาคร

16

กี้

ศุภกานต์ พูลผล

17

เพชร

สิรภพ วงค์กุนะ

เหรียญเงินวิชาภาษาไทย+ทองแดงสังคม

ลำดับ

ชื่อเล่น

ชื่อ-นามสกุล

1

เจมส์

คุณานนต์ โสภณวิชากุล

2

บุษ

จิดาภา จิรายุสกมล

3

ยูจีน

จุไรรัตน์ โสติพจน์กุล

4

โมจิ

ชณิชา แจ้งโพธิ์นาค

5

กาย

ชยุต ตรงสกุล

6

ถิงถิง

ญานิกา แต้สุขสกุล

7

บีม

ณภัสวรรณ สีบำรุงสาสน์

8

เจนัว

ณัฐกฤต ทิมศรี

9

พลอย

ณัฐณิชา บุญยะลีพรรณ

10

หมี่หยก

ธัญญารัตน์ ประสงค์ทอง

11

การ์ตูน

บัณณิกา ตรงต่อการ

12

แก้มบ

พนัชชกร รุ่งเรือง

13

สปาย

พนิดา โคตะรักษ์

14

กาย

พัชรพล รุจิพรพงษ์

15

ใบหญ้า

พิมพ์มาดา บัวจีน

16

ต้นข้าว

ภัทรพร กลับรอด

17

บอส

ภาคิน สิงหาสิน

18

พีม

ภิญญพัฒน์ ธีรพิศุทธิ์

19

ยู้

มิ่งกมล วงศาภิรักษ์

20

เจ้านาย

รมิตา  ปานยิ้ม

21

บีม

รินรดา อุ่นวงศ์

22

น้ำใส

วรรณฉัตร ละลายบาป

23

แพรวดาว

สิริเสาวภา. คำหาญ

24

ไออุ่น

อรุโณทัย ชุนห์ขจร

25

ต้นข้าว

อันนา พรชัยจันทร์เพ็ญ

              เหรียญเงินวิชาสังคม

ลำดับที่

ชื่อเล่น

ชื่อ-นามสกุล

1

แพร

พีรดา   พราหมโณ

               เหรียญเงินวิชาภาษาไทย

ลำดับที่

ชื่อเล่น

ชื่อ-นามสกุล

1

โอปอ

กมลพรรณ คำอ่อนพรเจริญ

2

กล้วยไม้

กล้วยไม้ ลายทองสุก

3

มาย

กัญญา เตชรุ่งถวิล

4

มีมี่

จันทรัสม์ จันทร์ศิริ

5

อุ้ม

จิดาภา เมตตาเจโตวิมุติ

6

มิ่นมิ้นท์

จิรนุช ชูธนสุนทร

7

บอลล์

จิรวัฒน์ ศรีวิชัย

8

ลูกจันทร์

จิรัชยา จงประเสริฐ

9

ยูจีน

จุไรรัตน์ โสติพจน์กุล

10

ออม

ชุติกาญจน์ บุญวัฒน์

11

มิกเซอร์

ญาณกร พรมปัญญา

12

มิกเซอร์

ญาณกร พรมปัญญา

13

พิณ

ญาณิศา ฐาปนโสภณ

14

แคช

ธนพรรณ บุญธรรม

15

แฟรงค์

ธนินท์รัฐ เลี้ยงชีวสุนทร

16

มิ้น

ธันยชนก ศิริวัฒนกุล

17

รวงข้าว

นภษร ธรรมรงค์

18

มาย

นัชชา เพ็ญศิธราวสุ

19

นิ

ปวิชญา โกมลวิชญ์

20

อุ้ม

พรรษชล ควรคำนวน

21

หลิว

รังรอง ธาราเกษม

22

พลอยจี๊ด

ลภัส จันทิม

23

เบนซ์

ลลิตา ชวาลรัตน์

25

กี้

ศาสตรา กัตตเวทีวงศ์

26

อิ๊งค์

ศิรดา วิมลวัตรเวที

27

โอ๊ค

ศุภกฤต เกียวประเสริฐ

28

มายด์

ศุภนิฌา อนุรักษ์รัชดา

29

ทราย

ศุภนิดา ภูมิทา

30

แต๋ม

ศุภศิริ ฉวีวัฒนสกุล

31

ไอ๊

สิริมณี แสนเสมอ

32

พริกไทย

อารดา ด้วงช่วย

33

อาย

อุบลวรรณ เป็นมงคล

34

กี้

ฐิติณัชยาน์ สิงห์คำโล

35

ณัฐ

ณัฐวดี วรรณสวัสดิ์

36

ว่าน

ธีวรา เทพกัญญาเมศร์

เหรียญทองแดงวิชาไทย+ทองแดงสังคม

ลำดับที่

ชื่อเล่น

ชื่อ-นามสกุล

1

ออมสิน

สลิลทิพย์ เฮงวนิชกุล

2

กิว

สิทธินนท์ ยังกิจการ

3

ปุยนุ่น

สุพิชชา พันธยอด

4

เบลล์

อนัญญา โสภา

5

เพลง

ณัฐนันท์ จันศิริ

6

กฤต

ธนกฤต หม้อทอง

7

กร

พนมกร วิรุลศรี

8

ฟิลเตอร์

วรวุฒิ ทองเผือก

                  เหรียญทองแดงวิชาภาษาไทย

ลำดับที่

ชื่อเล่น

ชื่อ-นามสกุล

1

เอิร์น

ชนิกานต์ แซ่เยี่ยง

2

โม

ฐิติภา วสุเดชธารา

3

เตย

ณภัทร ไทยเจริญ

4

ฟิล์ม

ณัชนิชาร์ โยธาศรี

5

ตาล

ณัฏฐณิชา ศรีภักดี

6

แพรว

ณัฐณิชา ซุ้มผกาแก้ว

7

อั้ม

ธันยพร แสนปัญญา

8

แคช

น.ส.ธนพรรณ บุญธรรม

9

ออม

นันท์นภัส ธนกัญญา

10

มด

เบญจรัตน์ สุขเจริญ

11

แมน

ปกรณ์ ธรรมรัตน์

12

บอส

ปรีดิยาธร สุขศรีพานิชย์

13

ฟิล์ม

เปรมิกา ทิลารักษ์

14

เบนซ์

พรนภัส สิงห์คำ

15

จั๋ง

พรรษกร ขุนสังวาลย์

16

ไหม

มาริสา เสียงใหญ่

17

ชมพู

รุจิรดา ท้าวพา

18

ฟิล์ม

ศุภิสรา รุ่งเรือง

19

ขิม

สิตางศุ์ คันธบรรจง

20

ไอซ์

สินีนาถ เงินพจน์

21

ปิ่น

สุตาภัทร คุ้มญาติ

22

มาย

สุพิชญา เตอะสกุล

23

แซนด์

อดิศา  เกียรติศิริวัฒนะ

24

ต้า

อภิวิชญ์ รุ่งจารุทรัพย์

         เหรียญทองแดงวิชาสังคม

ลำดับที่

ชื่อเล่น

ชื่อ-นามสกุล

1

กิ๊ก

พัชรี เที่ยงธรรม

2

มิ้ว

ธัญลักษณ์ คำราพิช

3

ตังเม

ธีร์จุฑา เทสสิริ

4

เอม

เอมิลี่ อารียา ทิมมอนส์

5

อิงอิง

ธณิชา​ ปิด​ตัง​นาโพธิ์​

6

เอม

รัตนากร ศิลปดอนบม

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×