คอร์สเตรียมสอบก.พ.
 22 สิงหาคม 2563 15:54:09
การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษไทย)
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม(เชาวน์) 
การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (คำนวณ)
ภาษาอังกฤษ
เตรียมสอบข้าราชการ
แพ็ครวมคอร์ส 3 วิชา
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×