บทสัมภาษณ์ที่ 1 ประเทศ ปี 2555
 03 สิงหาคม 2562 10:16:40

   บทสัมภาษณ์ที่ 1 ประเทศ ปี 2555

น้องแพร : ชไมพร อัตถากร
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ที่ 1 ประเทศ O-NET วิชาภาษาไทย 2555
สาขาขอนแก่น
90 คะแนน
 
article_2019-07-19_14-30-10
น้องกัญ : กัญญ์วรา ชุติมาศ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ที่ 1 ประเทศ Clearing House วิชาภาษาไทย 2555 
สาขาสยามสแควร์
90 คะแนน

กัญ1

 CLICK
น้องกิ๊ฟ : ณัฐหทัย สุวิทย์สกุลวงศ์
จากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ที่ 1 ประเทศ Clearing House วิชาภาษาไทย 2555 
สาขาเยาวราช
90 คะแนน
 
น้องแจ๊ค  : ภาคภูมิ เนียมบุญ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ที่ 1 ประเทศ Clearing House วิชาภาษาไทย 2555
สาขาขอนแก่น
90 คะแนน
 
article_2019-07-19_16-49-11
น้องกิ๊ฟ : ธัชชญา คันธจันทร์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ที่ 1 ประเทศ Clearing House วิชาภาษาไทย 2555 
สาขาสยามสแควร์
90 คะแนน
 
น้องฝ้าย : อักษิภรณ์ อินทรักษา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ที่ 1 ประเทศ Clearing House วิชาภาษาไทย 2555 
สาขาโคราช
90 คะแนน
 
น้องแวม : ธัญมน กิตติดำเกิง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ที่ 1 ประเทศ Clearing House วิชาภาษาไทย 2555
สาขาสยามสแควร์
90 คะแนน

น้องนิว : ณัฐวรรณ ตันกิตติวัฒน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ที่ 1 ประเทศ Clearing House วิชาสังคม 2555 
สาขาสยามสแควร์
84 คะแนน

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×