บทสัมภาษณ์ที่ 1 ประเทศ ปี 2562
 31 กรกฎาคม 2562 14:42:10

                                                   บทสัมภาษณ์ที่ 1 ประเทศ ปี 2562

 

 น้องเจ : ธีรวุฒิ อังควรพานิช   

    โรงเรียนวัดนวลนรดิศ   

 ที่ 1 ประเทศ 9 วิชาสามัญ วิชาสังคม 2562

  สาขาสยามสแควร์

90 คะแนน   

    CLICK

     น้องเม่น : พัทธนันท์ ติงสมบัติยุทธ์

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ที่ 1 ประเทศ O-NET  วิชาภาษาไทย 2562

  สาขาสยามสแควร์

95.5 คะแนน

  
CLICK

                                                                                                                       
น้องเมลล์ : ศรัณย์พร ยินดีมาก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
           ที่ 1 ประเทศ 9 วิชาสามัญ  วิชาภาษาไทย 2562
    สาขาสยามสแควร์
94 คะแนน

CLICK
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×