TOP ม.ต้น 2562
 23 กรกฎาคม 2562 14:27:28

 

คนเก่ง ม.ต้น ที่สอบติด รร.เตรียมอุดมศึกษา

 

ไนท์ : ชิษณุพงศ์  สุทราทรพิพัฒน์

สายวิทย์ – คณิต

พิม : ณิชนันทน์   เนื่องจำนงค์

สายวิทย์ – คณิต

นาย : ธนงค์  สนิทวาจา

สายวิทย์ – คณิต

ป้อม : ภวิส  ภาสวรรณกุล

สายวิทย์ – คณิต

อณู : ชัญญาภา วัฒนกุล

สายศิลป์ – ฝรั่งเศส

ณชา : ณชา  เตชะเสน

สายศิลป์ - คณิต

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×