กลับสู่หน้าหลักของ Da'vance.com กลับสู่หน้าหลักของ Da'vance.com กลับสู่หน้าหลักของ Da'vance.com กลับสู่หน้าหลักของ Da'vance.com
หน้าแรก ประวัติอาจารย์ปิง ประวัติสถาบันดาว้องก์ รายละเอียดของสาขาต่างๆ ในเครือดาว้องก์ เพลงประจำสถาบันกวดวิชาดาว้องก์
 
 

คอร์สปิดตุลาคม
- ล่วงหน้า ม.4 เทอม 2
- ล่วงหน้า ม.5 เทอม 2
- Intensive ต.ค.
- ประวัติศาสตร์ ต.ค.
- Turbo ต.ค.

คอร์สสำหรับนักเรียน ม.4
ภาคเรียนที่ 2 (ของปีการศึกษา 2557)
- ม.4 เทอม 2
- ประวัติศาสตร์ เทอม 2

คอร์สสำหรับนักเรียน ม.5
ภาคเรียนที่ 2 (ของปีการศึกษา 2557)
- ม.5 เทอม 2
- ประวัติศาสตร์ เทอม 2

คอร์สสำหรับนักเรียน ม.6
ภาคเรียนที่ 2 (ของปีการศึกษา 2557)
- Intensive 2
- ประวัติศาสตร์ เทอม 2
- Turbo พ.ย.-ธ.ค.
- คอร์ส Thai Go Gat
- เตรียมสอบ มี.ค. 58