กลับสู่หน้าหลักของ Da'vance.com กลับสู่หน้าหลักของ Da'vance.com กลับสู่หน้าหลักของ Da'vance.com กลับสู่หน้าหลักของ Da'vance.com
หน้าแรก ประวัติอาจารย์ปิง ประวัติสถาบันดาว้องก์ รายละเอียดของสาขาต่างๆ ในเครือดาว้องก์ เพลงประจำสถาบันกวดวิชาดาว้องก์
 
 

คอร์สปิดมีนาคม
- ล่วงหน้า ม.4 เทอม 1
- ล่วงหน้า ม.5 เทอม 1
- Intensive มี.ค.
- ประวัติศาสตร์ มี.ค.

คอร์สสำหรับนักเรียน ม.4
ภาคเรียนที่ 1 (ของปีการศึกษา 2557)
- ม.4 เทอม 1
- ประวัติศาสตร์ เทอม 1

คอร์สสำหรับนักเรียน ม.5
ภาคเรียนที่ 1 (ของปีการศึกษา 2557)
- ม.5 เทอม 1
- ประวัติศาสตร์ เทอม 1

คอร์สสำหรับนักเรียน ม.6
ภาคเรียนที่ 1 (ของปีการศึกษา 2557)
- Intensive 1
- ประวัติศาสตร์ เทอม 1