ผลประกวดหนุ่ม POP สาว POP ปี 2002

รอบวันศุกร์ - เสาร์

สาว POP และหนุ่ม POP อันดับ 1

น้องแป๋ว
โรงเรียนมาร์แตเดอี
น้องอาร์ต
โรงเรียนทวีทาภิเศก
สาว POP และหนุ่ม POP อันดับ 2
น้องกิ๊ฟ
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
น้องโอ๊ค
โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
สาว POP และหนุ่ม POP อันดับ 3
น้องวิลาวรรณ
โรงเรียนศึกษานารี
น้องชัยวัฒน์
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
น้องป๊อปแป๊ป โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี กับตำแหน่ง " หนุ่มเมตตามหาระทวย "