"ยูเนสโก" แนะภูเขาไฟฟูจิขึ้นทะเบียนมรดกโลก


    ข้อมูลจาก Teenee.com


คณะกรรมการที่ปรึกษาของยูเนสโก แนะภูเขาไฟฟูจิของญี่ปุ่น ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า จะไม่ร่วมพื้นที่บริเวณชายทะเลโดยรอบเข้าไปด้วย

เจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยเรื่องอนุสาวรีย์ และสถานที่ของยูเนสโก เปิดเผยว่า ผลการเก็บข้อมูลที่จัดทำขึ้นในเดือนสิงหาคม และกันยายนระบุว่า เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมให้สถานะภูเขาไฟฟูจิขึ้นเป็นมรดกโลก ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด ชิซูโอกะ และ ยามานาชิ ซึ่งมีสถานที่น่าสนใจกว่า 33 แห่ง ซึ่งนี่ก็รวมถึงน้ำตกชิราอิโตะ

ทั้งนี้ ภูเขาไฟฟูจิมีแนวโน้มที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในเดือนมิถุนายนนี้ หลังจากที่คณะกรรมการของยูเนสโกเข้าหารือกันที่กรุงพนมเปญ ของกัมพูชา

ปัจจุบัน ญี่ปุ่น มีสถานที่ 12 แห่ง ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกด้านวัฒนธรรม และอีก 4 แห่งเป็นมรดกด้านธรรมชาติภายใต้ข้อตกลงของยูเนสโก