"ติด" อันไหนที่ไม่เหมือนอันอื่น

     "ติด" ในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น
1. ติดปาก
2. ติดตา
3. ติดใจ
4. ติดหู

          อ.ปิง ตอบ ถ้าเป็นครู จะมองว่า ติดปาก ติดหู ติดตา มีความหมาย เป็นแนวว่า "จนจำได้แม่น" แต่ ติดใจ อะมันแปลว่า ไม่พอใจ หรือไม่ก็ ชอบใจ ซึ่งมันได้ความหมายที่ต่างจากข้ออื่นนะ ครูตอบ "ติดใจ" จ้ะ