ตั้งชื่อลูก

     การตั้งชื่อในข้อใดสะท้อนมโนทัศน์ที่แตกต่างไปจากข้ออื่น
๑.ณเดช
๒.ปริญ
๓.ปกรณ์
๔.พิชญ์
ต้องตอบข้อไหนคะ ขอเหตุผลด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

          อ.ปิง ตอบ ถ้าเป็นครูจะตอบ 1 เพราะความหมายคือ ให้มีอำนาจ ส่วน 2 3 4 ความหมายจะไปทางมีความรู้ หรือไม่ก็เป็นนักปราชญ์จ้ะ