วันที่พระพุทธเจ้าเป็นครู

     สวัสดีค่ะอาจารย์ ข้อนี้ตอบอะไรหรอคะ ?
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ชี้ชัดว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย (สัถา เทวะ มะนุสสานัง)
1.วันมาฆบูชา
2.วันวิสาขบูชา
3.วันเทโวโรหณะ
4.วันอาสาฬหบูชา
ขอบคุณมากนะคะ

          อ.ปิง ตอบ 3 เพราะพระพุทธเจ้าได้เทศน์ให้เทวดาฟัง ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ก่อนลงมาเทศนาต่อในโลกจ้ะ