ปัจจัยการผลิต

     ข้อใดถูกต้อง
1.ในระยะยาวมีการใช้ปัจจัยแปรผันน้อยมาก ส่วนใหญ่ใช้แต่ปัจจัยคงที่
2.ปัจจัยการผลิตที่เคยเป็นปัจจัยคงที่ในระยะสั้น จะเป็นปัจจัยคงที่ในระยะยาวด้วย
3.ปัจจัยการผลิตที่เคยเป็นปัจจัยคงที่ในระยะสั้น จะกลายเป็นปัจจัยแปรผันในระยะยาว
4.ปัจจัยการผลิตที่เคยเป็นปัจจัยแปรผันในระยะสั้น จะกลายเป็นปัจจัยคงที่ในระยะยาว
รบกวนอาจารย์อธิบายข้อนี้ให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ

          อ.ปิง ตอบ ข้อ 3 อย่างเครื่องจักร แม้นจะเป็นปัจจัยคงที่ (ซื้อมา 1 เครื่องใช้กี่ครั้ง ก็เสียค่าเครื่องจักรเท่ากัน) แต่ในระยะยาว ถ้าเราผลิตเพิ่ม ก็ต้องซื้อเพิ่ม นั่นคือระยะยาวจำนวนเครื่องจักรก็ต้องแปรผันเพิ่มตามจำนวนที่ผลิตจ้ะ