Ping
DaVance

ชื่อจริง : ปิง เจริญศิริวัฒน์     วันเกิด : 26 มิถุนายน

การศึกษา : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สาขาบริหารงานบุคคล

ได้รับรางวัล "Oh! My Hero" ผู้ใหญ่ใจดีต้นแบบเยาวชน

ที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม จัดโดยเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ

Youth for The Next Step

IG : pingword

DaVance

กรุงเทพฯ

 • อัสสัมชัญ ธนบุรี
 • อัสสัมชัญบางรัก
 • กรุงเทพคริสเตียน
 • เซนต์คาเบรียล
 • เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 • เซนต์โยเซฟบางนา
 • เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
 • ซางตาครู้สคอนแวนต์
 • พระหฤทัยคอนแวนต์
 • มาแตร์เดอีวิทยาลัย
 • วัฒนาวิทยาลัย
 • กุหลาบวิทยา
 • คริสต์ธรรมศึกษา
 • ราชินี
 • ราชินีบน
 • อัสสัมชัญคอนแวนต์
 • เทพศิรินทร์
 • วัดสุทธิวราราม
 • ทวีธาภิเศก
 • โพธิสาร
 • สายน้ำผึ้ง
 • สตรีวิทยา
 • สตรีวิทยา 2
 • สตรีวิทยา 3
 • กาญจนาภิเษก นครปฐม
 • วัดราชบพิธ
 • ศึกษานารี
 • สตรีมหาพฤฒาราม
 • สตรีวัดอัปสรสวรรค์
 • นนทบุรีพิยาคม
 • สตรีนนทบุรี
 • เขมาภิตาราม
 • ปทุมวิลัย
 • จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี
 • เบญจมราชาลัย
 • สายปัญญา
 • บดินทรเดชา
 • บดินทรเดชา 2
 • บดินทรเดชา 3
 • รัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน
 • มัธยมวัดหนองจอกวิทยาคม
 • ราชวินิตมัธยม
 • ราชวินิตบางแก้ว
 • สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 • สวนกุหลาบรังสิต
 • สวนกุหลาบปทุมธานี
 • หอวัง
 • หอวังนนทบุรี
 • เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
 • เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
 • สามเสนวิทยาลัย
 • สามเสนวิทยาลัย 2
 • ดุสิตาราม
 • วิมุตยาราม
 • สุวรรณารามวิทยาคม
 • สารวิทยา
 • บวรมงคล
 • วัดนายโรง
 • วัดประดู่ในทรงธรรม
 • ไตรมิตรวิทยาลัย
 • แม่พระฟาติมา
 • วัดราชโอรส
 • อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • อิสลามสันติชน
 • วัดนวลนรดิศ
 • ยานนาเวศวิทยาคม
 • ปทุมคงคา
 • จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
 • ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
 • ทีปังกรวิทยาพัฒน์
 • บางกะปิ

ภาคเหนือ

 • ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 • วชิราลัย จ.เชียงใหม่
 • พระหฤทัย จ.เชียงใหม่
 • สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 • จักรคำคณาทร จ.ลำพูน
 • อัสสัมชัญลำปาง
 • ลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
 • บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
 • สตรีศรีน่าน
 • สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
 • พะเยาพิทยาคม

ภาคตะวันออก

 • ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
 • อัสสัมชัญศรีราชา
 • พนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี
 • สาธิตอุดมศึกษา จ.ชลบุรี
 • สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด
 • อัสสัมชัญระยอง
 • เบญจมราชรังสฤษฏิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 • จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี

ภาคอีสาน

 • แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
 • สาธิตมอดินแดง จ.ขอนแก่น
 • สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น
 • นารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
 • สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ศรีสะเกษวิทยาลัย
 • สิรินธร จ.สุรินทร์
 • ราชสีมาวิทยาลัย
 • มารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา
 • ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 • ปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม
 • เลยอนุกูลวิทยา
 • อุดรพิทยานุกูล
 • เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

ภาคกลาง

 • สมุทรปราการ
 • เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี
 • ราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
 • นารีวิทยา จ. ราชบุรี
 • อยุธยาวิทยาลัย
 • พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
 • จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก
 • เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
 • จ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
 • เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
 • พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
 • สระบุรีวิทยาคม
 • ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม
 • นาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม
 • ภปร ราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
 • ยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม
 • นครสวรรค์
 • สตรีนครสวรรค์
 • สตรีอ่างทอง
 • กำแพงเพชรพิทยาคม
 • กรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
 • เบญจมราชรังสฤษฏิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 • จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี
 • สาธิตเกษตรศาตร์ จ.นครปฐม

ภาคใต้

 • โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 • หาดใหญ่วิทยาลัย
 • หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
 • มหาวชิราวุธ จ.สงขลา
 • เตรียมอุดมนครศรีธรรมราช
 • บูรณะรำลึก จ.ตรัง
 • สภาราชินี จ.ตรัง
 • วิเชียรมาตุ จ.ตรัง
 • ปัญญาวิทย์ จ.ตรัง
 • ภูเก็ตวิทยาลัย
 • สตรีภูเก็ต
 • เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ภูเก็ต
 • 11 โรงเรียน จ.ยะลา
 • ดีบุกพังงาวิทยายน
 • เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

อื่น ๆ

 • ติวเข้มข้อสอบเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง "กลยุทธ์ในการเรียนและทำข้อสอบภาษาไทยและสังคมให้ได้คะแนนดี " ในงานนิทรรศการ
  "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา" ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โครงการ NU Play ground มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
 • อาจารย์พิเศษ รายการเสริมความรู้สู่มหาวิทยาลัย (รินน้ำใจให้น้องชาวใต้) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 3 จังหวัดชายแดน
  ภาคใต้ จัดโดยสำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • วิทยากร "โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับ มาม่า '50 "
 • วิทยากรกิจกรรมเพื่อสังคมและเยาวชน “ปฏิบัติการถ่ายทอดเคล็ดวิชา จากยอดฝีมือแห่งยุทธจักร” จัดโดย บริษัท เอเชียไวร์เลส
  คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(PCT)
 • Road Show 10 โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร ในโครงการ "ภาษาสนุก…ภาษาไทย By อ.ปิง" จัดโดยนิตยสาร SEEN
 • การเรียนการสอนแบบ E-learning

 • ตำราชุดไทย ม.4 ม.5 ม.6 และ Intensive
 • ตำราชุดสังคม ม.4 ม.5 ม.6 และ Intensive
 • หนังสือเรียนชุด ไทย - สังคม คอร์ส Turbo
 • หนังสือเรียน THAI GO GAT
 • คู่มือภาษาไทย Mini Thai - Book
 • หนังสือเฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยไทย และ สังคม 11 ครั้งล่าสุด (Best Seller)
 • คลังข้อสอบไทย และ คลังข้อสอบสังคม ซึ่งจุด้วยข้อสอบรุ่น พ.ศ. 2536-2543 พร้อมเฉลยที่เข้าใจง่าย
 • ข้อสอบ GAT ส่วนวิเคราะห์พร้อมเฉลย ย้อนหลังตั้งแต่ มีนาคม 2552
 • socialview socialview socialview socialview socialview
 • Pocket Book
  socialview socialview socialview
 • หนังสือชุด The Answer of Love
  socialview socialview socialview socialview
 • หนังสือเฉลยข้อสอบ Entrance แผนกศิลป์ สำนักพิมพ์ science center
 • หนังสือสรุปย่อ ไทยและสังคม แนวสามัญ 1
 • คอลัมนิสต์ประจำนิตยสาร "seen"


DaVance
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ในการเสวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ภาษาไทย...ความภูมิใจของแผ่นดิน" จังหวัด เชียงใหม่ หาดใหญ่ กรุงเทพฯ
 • ผู้นำการเสวนาในงาน University Fair 2005 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสาขาภาษาไทยและสังคมศึกษา ในการประชุมวิชาการเรื่อง "นานาทัศนะ ต่อพัฒนาการ ของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย จากอดีตสู่ความหวังแห่งอนาคต" จัดโดยทบวงมหาวิทยาลัย
 • ผู้นำการเสวนาเรื่อง "เทคนิคการสอนเพื่อการพัฒนาต้นกล้าสังคม" จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
 • เป็นผู้ออกข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทยและสังคม ของ Dek-D.com
 • วิทยากรงานวันรพี ปี 2556 กับการเสวนาภายใต้หัวข้อ "การศึกษาไทยไปตายเอาดาบหน้า?"


DaVance
 • Commentator รายการ ม.ปลายสายเก่ง ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 9.30 น. ทางช่อง 3SD (ช่อง28)
 • วิทยากรประจำรายการเวทีคนเก่ง ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี และทาง ETV
 • พิธีกรรายการ คำไทยไม่ต้องใส่ชูรส ออกอากาศทาง ไอทีวี
 • วิทยากรรายการ "แหล่มเลย" ทาง youtube
 • พิธีกรรายการ IQ Show ออกอากาศทาง ททบ.5
 • วิทยากรรับเชิญพิเศษรายการ เวลาท้าเซียน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • รายการการศึกษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ออกอากาศทาง ETV
 • พิธีกรช่วง "ภาษาไทยวัย school" ในรายการ U School ทาง UBC
 • แขกรับเชิญ รายการน้ำผึ้งพระจันทร์
 • แขกรับเชิญ รายการเดลินิวส์ทีวี ตีข่าวแตก
 • แขกรับเชิญ รายการ นักคิดพิชิตคนเก่ง


DaVance
 • กรรมการตัดสินการประกวดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
 • กรรมการตัดสินโต้วาทีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
 • กรรมการตัดสินโต้วาทีโรงเรียนวชิราวุธ
 • กรรมการตัดสินโต้วาทีรายการ The Arena Thailand Season 2


DaVance
 • Talk Show ดวลไมค์ในฝันเป็นจริง ที่ภัทราวดีเธียเตอร์
 • นักแสดงรับเชิญภาพยนตร์เรื่อง "เจ้าสาวผัดไทย"
 • นักแสดงรับเชิญละครเรื่อง "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์"
 • แขกรับเชิญในรายการทีวีและงาน Event ต่างๆ มากมายDaVance
socialview

รายการ ซุป'ตาร์ท้า OX ช่อง one31

อ่่านต่อ
socialview

Papermate ได้เชิญขุ่นแม่ไปงานเปิดตัว ปากกาเจล 14 สี Papermate ink joy

อ่่านต่อ
socialview

รายการ ม.ปลายสายเก่ง ทางช่อง 3SD(ช่อง 28)

อ่่านต่อ
socialview

อ.ปิง ให้สัมภาษณ์รายการ TV & เวบไซต์ & นิตยสารชื่อดัง

อ่่านต่อ
ดูทั้งหมด

DaVance
socialview

เทอม 2 ปีการศึกษา 2560

 • ประทับใจกันไปอีกครั้ง สำหรับ Road Show ของ อ.ปิง ในเทอม 2 ของปี 60 นี้ คงต้องขอบอกว่าร.ร.ที่ติดต่อมาปีนี้มีเยอะมากๆ ทั้งเหนือใต้ ออกตก ส่วน ร.ร. ไหนที่ อ.ปิง Road Show ไปดูกันเลย
อ่่านต่อ
socialview

เทอม 1 ปีการศึกษา 2560

 • ประทับใจกันไปอีกครั้ง สำหรับ Road Show ของ อ.ปิง ในเทอม 1 ของปี 60 นี้ คงต้องขอบอกว่าร.ร.ที่ติดต่อมาปีนี้มีเยอะมากๆ ทั้งเหนือใต้ ออกตก ส่วน ร.ร. ไหนที่ อ.ปิง Road Show ไปดูกันเลย
อ่่านต่อ
ดูทั้งหมด

DaVance
DaVance

Back Top Site Map
DaVanceDavance Facebook DaVanceEmail : info@davance.com

Copyright 2014 by Da'Vance. All rights reserved.