DaVance
DaVance

บทสัมภาษณ์ ที่ 1 ประเทศ 9 วิชาสามัญ และ O-NET ปี 2561

socialview

น้องแหวน :
จิรัฐิติ ดาราเมือง
(ที่ 1 ประเทศ 9 วิชา สามัญ 2561 วิชาภาษาไทย)

อ่่านต่อ
socialview

น้องอิ๋ม :
อภิชญา พลายมาต
( ที่ 1 ประเทศ O-NET 2561 วิชาภาษาไทย)

อ่่านต่อ