ส่งผลคะแนน PAT7.6 ภาษาบาลี ประจำปีการศึกษา 2561
 ชื่อ          นามสกุล    
 ชื่อเล่น      โรงเรียน    
 เลขประจำตัวบัตรประชาชน        
 สาขา    อีเมลล์    
 เบอร์โทรศัพท์บ้าน      เบอร์โทรศัพท์มือถือ    
 คะแนนสอบ PAT7.6 ภาษาบาลี ประจำปีการศึกษา 2561 ได้คะแนน    
   
     
หมายเหตุ
สำหรับน้องๆ ที่ส่งคะแนน PAT 7.6 ภาษาบาลี
1. กรอกเฉพาะคะแนนส่วนภาษาบาลี PAT 7.6 ซึ่งมีคะแนนเต็ม 300 คะแนน
2. ผู้ที่ทำคะแนนสอบภาษาบาลี PAT 7.6 ต้องเป็นผู้ที่เรียนคอร์ส INTENSIVE และ TURBO วิชาภาษาบาลีกับทางโรงเรียนเท่านั้น
3. ผู้ที่ส่งคะแนนกลับมาภายในเวลาที่กำหนด และได้คะแนนตรงตามเกณฑ์ของทางโรงเรียนจะได้รับรางวัลจากทางดาว้องก์