ส่งคะแนน 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561
 ชื่อ          นามสกุล    
 ชื่อเล่น      โรงเรียน    
 เลขประจำตัวบัตรประชาชน      รหัสผ่าน (ต้องเป็นตัวเลข 4-10 หลัก)      
 สาขา    อีเมลล์    
 เบอร์โทรศัพท์บ้าน      เบอร์โทรศัพท์มือถือ    
 คอร์สเรียน    คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2561    
   
     
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ทำคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ต้องเป็นผู้ที่เรียนคอร์ส InTRENDsive, Finale หรือ Runway เฉพาะระบบ Private Chamber กับทางสถาบันเท่านั้น
2. ผู้ที่ส่งคะแนนกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้คะแนนตรงตามเกณฑ์ของโรงเรียนจะได้รับรางวัลจากทางสถาบัน ANGKRIZ